LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly clear
-19°C
 
A A A

Rekonstruētais Latgales ielas posms nodots ekspluatācijā

Latgales iela ir pilsētas maģistrālā iela un savienojas ar valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova), kas ir Eiropas ceļu tīkla E22 sastāvdaļa un svarīgs starptautisks tranzīta koridors.

Latgales ielas rekonstrukcija sekmēs funkcionālo saišu veidošanu starp Ludzas novadu un tam pieguļošajām teritorijām un Ludzas novada pašvaldības kā attīstības centra konkurētspējas nostiprināšanu, izveidojot un pilnveidojot kvalitatīvu, mūsdienīgu, drošu ielu un ar tām saistīto infrastruktūru, kas ir satiksmes intensitātei un transporta veidiem atbilstoša.

Latgales ielas rekonstrukcija sekmēs arī publisko pakalpojumu pieejamību, jo šī iela tiek izmantota, lai nokļūtu līdz bērnudārzam, tautas namam, novada pašvaldības ēkai, slimnīcai un poliklīnikai.

 31.oktobrī ekspluatācijā tika nodots rekonstruētais Latgales ielas posms.

 Vērienīgo darbu rezultātā ir rekonstruēts Latgales ielas posms no Krāslavas ielas līdz Stacijas ielai: ierīkota lietus ūdens kanalizācija un ielas apgaismojums, veikta ietvju izbūve, ierīkotas apgaismotas gājēju pārejas, uzstādītas nepieciešamās ceļazīmes un marķējumi. Astoņās sabiedriskā transporta pieturvietās uzstādīti jauni pieturu paviljoni. Ielas posmam no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai veikta asfaltseguma uzklāšana.

Ielas rekonstrukciju veica SIA būvfirma „Ceļi un tilti”. Būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „BELSS”.

Ielu infrastruktūras sakārtošana ir svarīgs priekšnoteikums pilsētvides un novada attīstībai, ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

Latgales ielas rekonstrukcija īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/002) ietvaros. Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 954 957.00, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirtais finansējums ir Ls 427516.00. Valsts šim nolūkam atvēlēja Ls 35810.89 un Ls 491630.11 – Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

Ilona Leščinska (projekta vadītāja)

coloring.cool