LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly cloudy
-7°C
 
A A A

Reflektanti varēs pieteikties studijām elektroniski

No šī gada 2.jūlija līdz 17.jūlijam visiem studēt gribētājiem būs iespēja ātri un ērti pieteikties studijām 11 lielākajās Latvijas augstskolās, izmantojot vienotā valsts un pašvaldību portāla www.Latvija.lv/studijas sniegto e – pakalpojumu. Topošie studenti pieteikumu studijām varēs iesniegt jebkurā no piedāvātajām studiju programmām Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, Banku augstskolā, Ventspils augstskolā, Daugavpils universitātē, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Rēzeknes augstskolā, Liepājas Universitātē un Vidzemes augstskolā. E-pakalpojumā reflektanti var sekot līdzi pieteikšanās gaitai un uzzināt konkursa rezultātus.
Ja izvēlētajās programmās ir iestājpārbaudījumi, tad no 18.-20.jūlijam e-pakalpojumā var izvēlēties iestājpārbaudījumu vietu un laiku, pēc iestājpārbaudījumiem reflektants savā e-pakalpojuma profilā varēs redzēt novērtējumu.
Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmās 1.kārta noslēdzas 20.jūlijā pulksten 17.00. Līgums ar augstskolu pēc 1. kārtas par studijām ir jānoslēdz no 23.-24. jūlijam. Ja reflektants nav ieguvis studiju vietu 1.kārtā, tomēr vēlas uzsākt studijas, tad no 20.-24.jūlija pulksten 16.00 var reģistrēties 2.kārtai. Ja reflektants konkursa pirmajā kārtā būs iekļuvis studiju programmā, kas bijusi viņa pirmā prioritāte, tad viņš var doties uz izvēlēto augstskolu reģistrēties studijām.
Konkursa 2. kārtas noslēgums ir 24.jūlijā pulksten 16.00 un tie ir galīgie konkursa rezultāti, pēc kuriem no 25.-27.jūlijam reflektantiem pozitīvas atbildes gadījumā obligāti personiski jādodas uz augstskolas uzņemšanas punktu, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti un jāapstiprina pieteikums studijām augstskolā.
Reflektants par pieteikšanos maksā vienu reģistrācijas maksu – 20 latus, neatkarīgi no izvēlēto augstskolu, studiju programmu un prioritāšu skaita. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi.
Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv nodrošina pieeju 42 e-pakalpojumiem un satur informāciju par vairāk kā 1950 valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas iespējam.

Iveta Ciganova
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Sadarbības un informācijas departamenta projektu vadītāja

Vairāk informācijas:
Iveta.ciganova@vraa.gov.lv
Tālr. +371 67079030,
Fakss +37167079001
http://twitter.com/#!/VRAAagentura
http://twitter.com/PortalsLV
http://www.youtube.com/user/vraagovlv