LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Ražas laiks kultūras jomā

Rudenī kultūras darbiniekiem ir sējas laiks – jaunas domas, ieceres, idejas, tad ziemā ir intensīvs sagatavošanas darbs, bet pavasarī, kopā ar putniem, strautu čaloņu un saules staru glāstiem, sakas lielie darbi, kur tiek rādīts viss, kas izdarīts iepriekšējā laika periodā. Kultūras darbiniekiem Ludzas novadā nu ir sācies ražas laiks. Marta mēnesis Ludzas novadā ir bijis kultūras pasākumiem bagāts. Ir notikuši 4 Ludzas novada pasākumi. Kā arī 3 starpnovadu un valsts mēroga skates un konkursi, kuros ir piedalījušies Ludzas novada amatierkolektīvi.

5.martā Ludzas novada Rundēnu TN notika trešais Masku tradīciju festivāls ''Maskōšonōs 2011.” Festivālā piedalījās 6 masku grupas. Pildas TN”Mediķu brigāde” (O. Baklāne) visus izvingrināja, piedāvājot kādreiz tik populāro rādiorītarosmi, Istras TN grupa “Senokos” (J. Kazjuļenoka) rādīja, kā agrāk strādāja un dziedāja siena pļavā, pat zirgu līdzi bija atveduši, Briģu TN “Čigāni” (T.Meškovska) visus lustīgi apdziedāja, Nirzas TN”Zaķu saime” (S. Sjakste un A. Klovāne) bija izveidojusi veselu dziesmotu izrādi. Isnaudas TN (B.Jermaka un I.Jakupāne) savā “Kazas Danču Skolā” daudziem lika pasvīst, tādu izdancināšanu Rundēnu TN vēl nebija baudījis. Pasākumā piedalījās arī divas “Čigānietes” R. Muižniece un N. Lebedeva. Katra grupa saņēma nomināciju, atbilstošu priekšnesumam un maskām.

11.martā Rīgā, VEF Kultūras pilī norisinājās VISC rīkotais jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”, kurā piedalījās 41 deju kolektīvs un 23 horeogrāfiju autori. Starp 52 piedāvātajām dejām bija deja “Uijā, uijā nikni vilki” S.Stapules-Zagorskas horeogrāfijā, ko dejoja Ludzas novada BJC jauniešu deju kolektīvs “Žiks”.

18. martā Ciblas novada Pušmucovas TN notika Ciblas, Kārsavas un Ludzas novadu skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skate 1.- 9.klasēm. No Ludzas novada piedalījās 5 kolektīvi: pirmsskolas vecuma grupā vienīgie Briģu PII TDK “Tipu-tapu” (T. Meškovska) skatē ieguva II pakāpi, Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1.-2.kl. d.k.”Žiks” (E. Romanovska) – I pakāpi, LPĢ 3.kl. d.k. “Žiks” (Ļ. Šantare) – II pakāpi, Ludzas mūzikas pamatskolas 3.-4.kl. “Atvasītes” (S.Stapule-Zagorska) skatē ieguva I pakāpi, LPĢ 5.- 6.kl .”Žiks” (E. Romanovska) – II pakāpi. Skati vērtēja 7 novadu deju kolektīvu vadītāji.

26. martā Valmieras Kultūras centrā 21 latviešu skatuviskās dejas horeogrāfs piedalījās XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju lieluzveduma “Tēvu laipas” repertuāra konkursā. Konkursā tika meklētas 17 jaunas dejas, kuras atbilst lieluzveduma pamatidejai un noteiktajām tematiskajām vadlīnijām. Šai konkursā piedalījās Ludzas TN senioru tautas deju kolektīvs “Atvasara” ar Ilmāra Dreļa deju “Zinu, zinu tāva sātu” un S. Stapules-Zagorskas dejām “Zoļa”un “Bōbu dancs”. Vai kādu no šīm dejām dejos 2013.gada XV Deju svētkos, uzzināsim maijā, kad tiks paziņoti konkursa rezultāti.

27.martā Ludzas novada Pildas tautas namā notika Otrā Ludzas novada amatierteātru skeču parāde “Smejies vesels”, ko organizēja Pildas TN vadītāja Olita Baklāne. Ar 10 minūšu garu skeču pasākumā piedalījās: Nirzas TN amatierteātris, Ņukšu TN dramatiskais kolektīvs, Pildas TN amatierteātris, Cirmas TN amatierteātris, Istalsnas kluba dramatiskais kolektīvs. Pēc pasākuma 3 kolektīvi tika nominēti balvām “Skatītāju simpātija”

19. martā Briģu TN notika muzikāls pasākums “Skani mana balss -2011”, ko organizēja Briģu TN vadītāja T. Meškovska. Atsaucība bija ļoti liela, piedalījās 25 dalībnieki no Ludzas novada un viesi no Zilupes novada. Skanēja dziesmas latviešu, latgaļu, krievu, poļu, franču un angļu valodās. Katrs varēja dziedāt līdzi – senas tautas dziesmas, romances, populāras mūsdienu dziesmas, dziesmas no kinofilmām. No Ludzas pilsētas pasākumā piedalījās L. Timoškāne, Tatjana un Juris Terecāni, S. Šļomins, A. Pavlovska, D. Belokurovs, E. Griņova; no Pildas V. Strogonovs, trio “Nianse”, senioru trio “Latgale” (koncertmeistars E. Čiževskis); T. Homčenko no Lauderiem; no Briģiem G. Maslovskis , I. Dudareva , L. Skuķe; no Isnaudas duets Sandra un Jana. (Sandra Pašķeviča un Jana Barkāne.); D. Harbaka (koncertmeistars I. Bogomols) no Istalsnas; no Zilupes J. Priedīte, J. Nikiforova, A. Žaluka; M. Piterāne no Cirmas.