LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Projekts RENEW ir noslēdzies, sadarbība turpinās

Šī gada maija pēdējās dienās Bulgārijas pilsētā Veliko-Tirnovo noslēdzās Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra starptautiskais projekts „RENEW”. Projekta mērķis bija dalīties un apgūt dažādu partneru pieredzi starptautisko projektu vadībā. Kopā ar Latviju projektā piedalījās dažādas organizācijas no 11 valstīm: Itālijas, Beļģijas, Portugāles, Čehijas, Polijas, Bulgārijas, Grieķijas, Maltas, Rumānijas, Turcijas un Ungārijas.
Šādos projektos jāprot cienīt ne tikai citus viedokļus, bet arī citas kultūras un tradīcijas. Jāprot arī runāt un sazināties ar partneriem. Īpaši smagi iet, ja nav labu angļu valodas zināšanu. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks saprot vai nesaprot angliski, jāpiedalās tikšanās, jāatbild uz e-pastiem, jālasa partneru prezentācijas un materiāli un nepārtraukti jāmācās. Satiekoties ar partneriem un nespējot neko pateikt, jūties ļoti neomulīgi.
Iespējams, Latvijā izveidojies viedoklis, ka starptautiskie projekti nepieciešami tikai lai par brīvu apceļot Eiropu. Man šķiet, ka tas ir atkarīgs no katra cilvēka. Līdzīgi kā izglītībā: ja cilvēks ir motivēts mācīties un ZINĀT, viņš iemācīsies pat nelielos kursos, toties ja nav vēlmes uzzināt kaut ko jaunu – arī augstskolā nosēdētie gadi nedos zināšanas. Tāpat ir ar starptautiskiem projektiem: darba grupā jāiesaista tie, kas motivēti iegūt jaunu pieredzi un dalīties savās zināšanās nevis vienkārši „pavizināties”. Daudz kas atkarīgs arī no projekta vadītāja. Manuprāt, vislabāk izveidot nelielu grupu, kura piedalās starptautiskajās tikšanās un tālāk izplata šo pieredzi.
Divu gadu laikā notika 7 starptautiskās tikšanās dažādās valstīs, kur katrs partneris vadīja apmācības par savu tēmu. Piemēram, Bulgārijas partneri apmācīja dalībniekus projektu vadībā pielietot starptautiski pazīstamu GOPP metodi (Goal-oriented project planning – mērķtiecīga projektu plānošana), Beļģijas partneri parādīja internetvides izmantošanas iespējas un izveidoja speciālu apmācošo platformu, Grieķija dalījās pieredzē par finanšu pārvaldi un grāmatvedības specifiku. Savukārt, mūsu, latviešu tēma bija „Jauniešu iesaistīšana projektos, jauniešu iespējas piedalīties dažādos projektos, jauniešu motivēšana iesaistīties projektos.”
Ludzas novada BJC izveidoja darba grupu, kuras sastāvā bija 5 skolotāji un 5 jaunieši. Pirmajā projekta gadā darba grupa cītīgi strādāja un izveidoja materiālu „Ieteikumi darba ar jauniešiem” un radošu videopielikumu tam. Savu apmācību Latvija vadīja pagājušā gada septembrī Rumānijā. Otrajā gadā darba grupa izplatīja šos materiālus dažādos līmeņos:
• Ludzas novada skolām un jaunatnes darbiniekiem;
• Izglītības un Zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas departamentam, kurš tālāk tos reklamēja citos valsts mēroga pasākumos jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un skolām;
• Ludzā notika 2 reģionālie jauniešu un jaunatnes darba speciālistu forumi 2011. gadā un viens 2012. gadā, līdz šī gada beigām plānots vēl viens forums, kur tiks izplatīta informācija par projekta rezultātiem.
Jauniešu spēkiem tika izveidota Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra mājas lapa www.ludzasbjc.lv, kur var redzēt BJC jaunumus un notikumus. Jaunieši tika apmācīti lietot apmācošo platformu, kurā var artast projekta materiālus un daudz ko citu.
Dažas jauniešu atsauksmes par projektu. Renāte: „Man patika ārzemnieku attieksme: viņi uzmanīgi klausījās jauniešu teiktajā, diskutēja ar mums un bija sajūsmā par mūsu paveikto. Es jutos lepna par Ludzas jauniešiem un mūsu darbu. Agrāk domāju, ka nespēju labi runāt angliski, izrādījās, ka varu gan, patika šī prakse.” Vadims: „Patika iepazīt jaunus cilvēkus un veidot kontaktus, uzreiz parādās sajūta, ka Eiropa ir tuva un saprotama pateicoties šādiem projektiem.”
Projekta laikā radās vairākas jaunas idejas un dažas no tām jau tiek īstenotas arī Ludzā: Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka īsteno Leonardo da Vinci projektu OPENKNOWLEDGE un projektu „Lasītāju Klubs” Grundtvig programmā kopā ar vairākiem ārzemju  partneriem.
Projektu atbalstīja ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci partnerību apakšprogramma.