LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Projekts LABU for CHILDREN piedalās starptautiskajā projektu izstādē

Šī gada 3. decembrī pirmo reizi Latvijā notika Eiropas Savienības Mūžizglītības un Nordplus programmu projektu rezultātu izstāde, semināri un pieredzes apmaiņas pasākums Baltic Expro 2010. To rīkoja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kopā ar saviem Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Izstādē ar savu starptautisko pieredzi dalījās vairāk nekā 50 Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu un Nordplus programmu projektu pārstāvji no trim Baltijas valstīm.

Ludzas novada pašvaldība atsaucās VIAA aicinājumam un vienīgā no pašvaldībām piedalījās Baltic Expro 2010 ar Comenius Regio projektu “Latvijas un Bulgārijas reģionu sabiedriskā sadarbība bērnu ar īpašām vajadzībām integrācijai izglītības procesā” jeb LABU for CHILDREN. Projektu no Latvijas puses īsteno Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Ludzas SPII “Rūķītis”, Ludzas 4. PII “Pasaciņa” un Ludzas jauniešu klubu “Lietussargs”, no Bulgārijas puses – Svištovas pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļa sadarbībā ar Veselības bērnudārzu un Vecāku apvienību “Bērna sirds”.

Izstādes dalībniece, Ludzas jauniešu kluba “Lietussargs” biedre Dana Golubeva: “Īpaši mūs saviļņoja tas, ka Comenius Regio apakšprogrammas projektu pārstāvējām mēs vienīgie no visām 3 Baltijas valstīm, kaut gan šobrīd Latvijā darbojas 10 šādi projekti. Katram projektam bija atvēlēta sava vieta. Izstādei mēs gatavojāmies ļoti rūpīgi. Notika vairākas Darba grupas un Vadības komitejas sanāksmes. Mēs bijām sagatavojuši plakātus, flaierus, video, fotogrāfijas un metodisko materiālu prezentācijas. Patīkami, ka pie mums nepārtraukti nāca cilvēki, kas nebija dzirdējuši par šādiem projektiem, lūdza kontaktus. Mums bija jāatbild uz ļoti dažādiem jautājumiem: “Ar ko Jūs sākāt? Kā meklējāt partnerus? Kā izvēlējāties projekta prioritātes? utt.” Paralēli izstādei notika arī dažādi semināri. Visvairāk interesentu bija pieteikušies uz Valorizācijas* semināru “ES Mūžizglītības programmas projektu sociālās iekļaušanās tēmas – projektu pieredze un izvērtēšana”. Šajā seminārā dalīties pieredzē bijām uzaicināti arī mēs. Par sadarbību starp Latvijas un Bulgārijas reģioniem bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanu vispārējās izglītības procesā dalījās pieredzē mūsu projekta vadītāja Svetlana Rimša. Tā kā organizētāji nebija cerējuši uz tik lielu ieinteresētību un apmeklētību, visus klausītājus nebija iespējams ietilpināt vienā semināra norises telpā, tāpēc Svetlanai projektu nācās prezentēt 2 reizes. Uz šo izstādi gatavojās ierasties arī mūsu partneri no Bulgārijas. Viņi bija sagatavojuši uzstāšanās prezentāciju, taču laika apstākļu dēļ lidmašīnas reiss tika atcelts un mūsu partneri varēja ierasties tikai uz pašas izstādes noslēgumu.”

Pasākumā Baltic Expro 2010 piedalījās 50 dalībnieki no dažādām organizācijām un mācību iestādēm no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Tā bija unikāla iespēja iepazīstināt ikvienu izstādes apmeklētāju ar savu pieredzi starpvalstu sadarbībā projektu īstenošanā, kā arī klātienē satikt citus projektu īstenotājus, gūt vērtīgu informāciju, rast idejas un jaunus sadarbības partnerus. Izstādes laikā notika ne vien pieredzes apmaiņa starp dalībniekiem, bet arī vairāki informatīvi semināri, valorizācijas seminārs un radošās darbnīcas.

Projekts LABU for CHILDREN guva plašu izstādes apmeklētāju interesi un atzinīgu vērtējumu.

* Termins valorizācija radies no franču valodas un ir plaši izplatīts to cilvēku vidū, kas saistīti ar Eiropas mācībām un izglītību. Valorizācija eksperimentē un sajauc jaunākās izglītības un audzināšanas metodes, eksperimentē ar to izplatību un attīstību, kā arī ar to progresīvu un ilgstošu iesaistīšanu dažādās formālās un neformālās sistēmās, uzņēmumu un asociāciju darbībā, pat katra cilvēka izglītībā.