LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Mostly cloudy
7°C
 
A A A

Projekts ”Kopā varam vairāk” – ieguvumi, secinājumi

Noslēdzas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītais Ludzas Invalīdu biedrības (LIb) projekts „Kopā varam vairāk!”. Tas turpinās septiņus mēnešus: no šā gada aprīļa līdz novembrim. Katru mēnesi notika kāda nodarbība, piesaistot daudz interesentu. Ik seminārā piedalījās ap 30 – 40 LIb biedru un viesu no citām nevalstiskajām organizācijām. Ņemot vērā, ka LIb oficiāli ir 150 dalībnieki, varam secināt, ka piektā daļa no visiem vēlas un spēj aktīvi darboties.

Kādi ir ieguvumi, kādus secinājumus var izdarīt, izvērtējot projekta aktivitātes? Uz šiem jautājumiem atbild LIb valdes priekšsēdētāja Ilona Seņkova.

– Domāju, ka izvirzītie mērķi ir sasniegti. Svarīgākais uzdevums bija rosināt biedrības dalībniekus iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs, pārliecināt, ka daudzas idejas var realizēt dzīvē, piemēram, iesniegt pašvaldībā racionālus, pamatotus priekšlikumus, lai varētu izmantot savas tiesības. Nodarbībās ar reāliem piemēriem tika parādīts, kā panākt sava priekšlikuma īstenošanu. Vēlreiz apliecinājām to, ka nevalstiskās organizācijas ir liels spēks visdažādāko ideju iedzīvināšanā. Likumdošana cilvēkiem ar invaliditāti nosaka tiesības dzīvot iespējami pilnvērtīgi. Ir svarīgi zināt savas tiesības un pašiem aktīvi iesaistīties to realizēšanā. Diemžēl daudzi no mums joprojām jūtas sociāli atstumti, neiet sabiedrībā. Tam ir daudz iemeslu, un ne visus ir iespējams atrisināt, bet projekta uzdevums bija saliedēt mūsu biedrības dalībniekus, palīdzēt viņiem pārvarēt vientulību, noticēt saviem spēkiem. Lai nostiprinātu zināšanas likumdošanā, ar informatīvām un skaidrojošām lekcijām par NVO darbu, valsts politiku invalīdu problēmu risināšanā uzstājās pieaicinātie vieslektori, arī ietekmīgās organizācijas „Sustento” pārstāve.

Uzskatu, ka viena no veiksmīgākajām un pilsētā pamanītākajām projekta aktivitātēm bija interaktīvā akcija „Iejūties manā ādā!”, kas notika maija beigās. Mēs centāmies pievērst sabiedrības un pašvaldības deputātu uzmanību tam, vai pilsētas medicīnas un sabiedriskās iestādes ir pieejamas cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos vai ar staigājamajām ierīcēm. Uz īsu laiku ratiņkrēslā varēja apsēsties katrs un izmēģināt, cik viegli vai sarežģīti uzbraukt pa stāvu pandusu, vai pie ārdurvīm ir pietiekami daudz vietas, lai veiktu manevru ar ratiņkrēslu un durvis varētu atvērt, vai iespējams brīvi pārvietoties pa pilsētas ielām. Eksperimenta dalībnieki pārliecinājās, ka pat dažus centimetrus augsts slieksnis, ietves apmale var kļūt par nepārvaramu šķērsli. Daudzos gadījumos šīs problēmas varētu atrisināt, ja, būvējot uzbrauktuves pie ēkām, nobrauktuves no ietvēm, konsultētos ar cilvēkiem, kuri tās praktiski izmantos. Ja cilvēks nav saskāries ar līdzīgām problēmām, viņš tās vienkārši nesaprot. Tāpēc sabiedrība ir jāinformē, jāskaidro, lai panāktu sapratni. Nav jāklusē, bet jāstāsta par labākajiem risinājumiem. Cilvēki parasti ir gatavi palīdzēt, bet nezina, kā to darīt. Jāatgādina, ka sabiedrībā ir daudz cilvēku ar kustību traucējumiem, kuri jau pārvietojas pa ielām, apmeklē veikalus, slimnīcu. Tautas namu. Mūsu pilsētā ir nepieciešami vēl daudzi uzlabojumi šai jomā.

Necerēti interesanta izvērtās debašu nodarbība, kurā veidojām gan prasmi izteikt savu viedokli, gan uzklausīt citus, varbūt pat pilnīgi pretējus uzskatus, meklēt argumentus savas domas pamatojumam. Demokrātiskā sabiedrībā tās ir ļoti vajadzīgas iemaņas.

Ir svarīgi, lai Invalīdu biedrība sadarbotos ar citām nevalstiskajām organizācijām, lai to idejas gūtu pašvaldības atbalstu. Uz to aicināja arī mūsu projekta nosaukums „Kopā varam vairāk?” Par to pārliecinājāmies, apmeklējot Siguldā izveidoto Dienas centru, kas varētu kļūt mums kā paraugs, mērķis, uz ko kopīgiem spēkiem tiekties. Dienas centra plašajās telpās darbojas vairākas biedrības, te var nākt gan pensionāri, gan cilvēki ar invaliditāti, gan māmiņas ar bērniem, gan bezdarbnieki – jebkurš iedzīvotājs centrā var atrast sev nodarbību veidu un domubiedru grupu. viņu realizētais projekts ir pašvaldības un NVO kopīga darba rezultāts.

Mēs, LIb, ierosinām Ludzas novada pašvaldībā izveidot cilvēku ar invaliditāti konsultatīvo padomi, kurā darbotos pašvaldības, LIb, kā arī citu sociāli jūtīgo sabiedrības grupu pārstāvji. Padome ilgtermiņā pārstāvētu cilvēku ar invaliditāti intereses, pieņemot stratēģiski svarīgus dokumentus, veicinātu sabiedrības iesaistīšanos projektu izstrādes procesā, aktualizētu problēmas, kas ir cilvēkiem ar invaliditāti. Padomē sadarbotos NVO ar līdzīgām interesēm, piemēram, Pensionāru, Diabētiķu biedrības, SK Ludzas komitejas pārstāvji, jo kopā taču varam vairāk.

Iesniegums par padomes izveidi jau iesniegts Ludzas novada domē.

Projekts ir noslēdzies. Cerams, ka tā darbības laikā arī līdzcilvēki pievērsa uzmanību problēmām, ar ko sastopas mūsu kaimiņi, radi un draugi, kuriem ir invaliditāte. Būsim atsaucīgi, darbosimies kopā arī turpmāk!

Vanda Žulina

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

coloring.cool