LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Flurries
-7°C
 
A A A

Projekts beidzies. Lai dzīvo rezultāti!

Daudziem cilvēkiem paliek garlaicīgi dzirdot vārdus ‘stratēģija', ‘koncepcija', rezultatīvie rādītāji', ‘kapacitātes stiprināšana' u.tml. Bet pašvaldības darbiniekiem, it sevišķi, projektu vadītājiem bez tiem neiztikt.

Pagājušā gada sākumā tika apstiprināta Ludzas novada Attīstības programma 2011. – 2017. gadam, kurā ir atzīmēts, ka pašvaldībai ir svarīgi izglītot savus darbiniekus, paaugstināt viņu kvalifikāciju. Uzskatām, ka mūsu iedzīvotājiem arī nav vienalga, cik kvalificēti speciālisti nodarbojas ar novada attīstību. Mūsdienu Latvijā attīstība nav iedomājama bez Eiropas Savienības līdzekļu piesaistes, kam arī ir nepieciešamas īpašas iemaņas un zināšanas. Līdz ar to 2011.gadā Ludzas novada pašvaldība nolēma piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā, lai iegūtu naudu savu darbinieku izglītošanai projektu izstrādē un īstenošanā.

Projekta mērķis bija panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā, uzlabojot investīciju piesaisti Ludzas novadā. Sabiedrības integrācijas fonds, kas administrē šo aktivitāti, piešķīra 12 298,90 latu.

Septiņu mēnešu laikā mēs paguvām daudz paveikt: 116 novada speciālisti piedalījās apmācībās, pašvaldības darbinieki mainījās pieredzē ar saviem kolēģiem Talsos un Kuldīgā, tika izstrādāts pētījums par ES politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības izmantošanas iespējām, piesaistot investīcijas Ludzas novada pašvaldībā. Lai novada iestāžu vadītājiem un darbiniekiem būtu vieglāk iegūt informāciju par investīciju piesaisti, tika izveidots Sadarbības tīkls, kurā ir iesaistīti izglītības, kultūras, sociālās jomas, interešu izglītības un infrastruktūras attīstības speciālisti.

28.martā projekts noslēdzās ar semināru (skat. semināra prezentācijas). Pašvaldības darbinieki atzīmēja to, ka īpaši nozīmīgi pasākumi bija apmācību semināri, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni, jo ļoti reti izdodas apspriest darba jautājumus ar kolēģiem pretējā Latvijas pusē.

Kvalifikācijas paaugstināšanas projektiem ir stiprāka ilgtspēja, jo zināšanas veicina jaunu ideju rašanos, sadarbību un radošumu. Ludzas novada pašvaldība arī turpmāk izmantos Eiropas Savienības piedāvātās finansēšanas iespējas, lai attīstītu savu darbinieku prasmes. Domājot par ilgtspēju un turpmāko projekta idejas attīstību, nākamais solis darbinieku apmācībās būtu jāsaista ar ārzemju pieredzes izzināšanu, komandas stiprināšanu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (Vien. nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001/18) 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Viola Andruščenko