LV EN

Otrdiena, 2022. gada 06. decembris
Niklāvs, Niks, Nikolajs
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Projekta partneru tikšanās Turcijā

Aprīļa beigās notika pirmspēdējā tikšanās ar Comenius projekta “Mini Magic Steps” (Nr.2010-1-TR1-COM06-13754 5) partneriem Turcijā. Projektā piedalās Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Zviedrijas, Anglijas, Turcijas pirmsskolas pedagogi. Tā aktivitātes tiek īstenotas par ESF piešķirtajiem līdzekļiem.
Uz Turciju brauca Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” pedagogi Olga Greidāne, Žanna Konovalova un tulks Tatjana Gruzdova. Tikšanās notika pilsētā Konijā, Bahcesehir College Kindergarten (privātais bērnudārzs). Kā pastāstīja skolotājas, visus projekta dalībniekus sirsnīgi sagaidīja bērnudārza darbinieki. Viesi iepazinās ar iestādes darbu. Bērnudārzu apmeklē bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Tas strādā no 9.00 līdz 16.30. Grupā vienlaicīgi strādā 2 audzinātājas. Tajās bērnu skaits ir neliels – nepārsniedz 15. No 4 gadiem bērni mācās angļu valodu. To pasniedz angļu valodas skolotājs. Liela vērība tiek piešķirta dejošanai. Bērnudārzā ir savs deju skolotājs. Katrs rīts iestādē sākas ar dejām (kā pie mums rīta vingrošana). Bērniem ir nodarbības, bet nevajag gulēt dienas miegu. Viņi ēd ēdnīcā. Iestādes telpas noformētas ar bērnu darbiņiem. Ļoti bagātīga materiālā bāze. Pirmajā dienā notika projekta sanāksme, kurā partneri prezentēja paveikto darbu, pārrunāja par veicamajām aktivitātēm. Vakarā ciemiņi apmeklēja koncertu. Tajā piedalījās bērni un viņu vecāki. Koncertā bērni uzstājās projektā iesaistīto valstu nacionālos kostīmos, stāstīja par katru no tām. Delegāti guva daudz spilgtu iespaidu visas nedēļas garumā. Viņi iepazinās arī ar valsts bērnudārzu darbu, vēroja nodarbības, apmeklēja mošeju, iepazinās ar Kapidokijas vēsturi, turku kultūru, tradīcijām. Bija iespēja baudīt turku nacionālos ēdienus. Kā pastāstīja mūsu iestādes pirmsskolas skolotāja Žanna Konovalova, visus aizkustināja turku viesmīlība. Paldies projektam par iespēju sadarboties ar citām valstīm, par iespēju gūt pozitīvu darba pieredzi.
Projekts turpinās. Vēl sekos vizīte uz Ungāriju, notiks dažādas ar projektu saistītas aktivitātes. No 28.maija līdz 1.jūnijam aicinām visus interesentus apskatīt Ludzas bērnu bibliotēkā izstādi “Mazie burvju solīši”, kurā būs redzami projekta dalībvalstu bērnu darbi kā arī suvenīri. Bet Turcijas kolēģiem sakām lielu paldies par sirsnīgo uzņemšanu.

Ludzas pilsētas 3.PII “Namiņš”
vadītājas vietniece izglītības jomā
Olita Spole