LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 01. augusts
Albīna, Albīns
Ludza
Partly sunny
19°C
 
A A A

Projekta mācību materiālu piegāde kavējas

Turpinās projekta “Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ludzas 2.vidusskolā” īstenošana, kas tiek realizēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītās darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros.

Projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Ludzas 2. vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu. Līdz šim prioritāro priekšmetu kabineti tika aprīkoti ar mēbelēm, sistematizācijas skapjiem. Fizikas, dabaszinību un bioloģijas kursam iegādāti daži mācību uzskates līdzekļi – skeleti un mulāžas bioloģijā, optikas komplekti fizikai u.c. Taču tā ir neliela daļa no gaidītā.

Skolas pedagogi ar nepacietību gaida projekta nākamo kārtu, kas paredz matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas kabinetu materiāli tehniskās bāzes moder­nizēšanu – tiks iegādāti datori, projektori un citas iekārtas, aprīkojums un tehnoloģi­jas, strāvas avoti, mērinstrumenti, titratori, vakumsūkņi, mikroskopi, reaģenti, mulā­žas, vizuālie uzskates līdzekļi. Visvairāk norūpējušies ir ķīmiķi – mūsdienīga mācību satura apguvei nepieciešami mūsdienīgi mācību materiāli, reaģenti, preparāti. Neatsverams ieguvums būs arī 25 darbavietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos, interaktīvās tāfeles, projektori, mācību materiāli un mācību programmatūra, kā arī pilnveidotais bibliotēkas un mācību video fonds.

“Ja pirms gadiem pieciem varējām apbrīnot un jūsmot par aparatūru kā tādu, tad šodien ar to jau nevienu nepārsteigsi – ne skolēnus, ne pedagogus. Tagad ar to ir jāstrādā, jāattīsta skolēnu pētnieciskās prasmes, jāveicina interese un motivācija apgūt Latvijai tik nozīmīgās zinātnes nozares,” stāsta skolotāji.

Projekta koordinatore Ilona Leščinska apgalvo, ka projektā plānotie un solītie materiāli un iekārtas nekur nepazudīs. Projekta iepirkums tiks veikts valsts centralizētā iepirkuma ietvaros. Šī iepirkuma atklātais konkurss “Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde” bija izsludināts 2009.gada 12.augustā (paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā un IZM mājas lapā sadaļā “Publiskie iepirkumi”) un piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija noteikts līdz 2009.gada 23.oktobrim. Atbilstošu un kvalitatīvu piedāvājumu gadījumā lēmums par piegādes līgumu noslēgšanu varēja tikt pieņemts līdz 2009.gada beigām, publicējot attiecīgu paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. Taču, ņemot vērā lielo saņēmēju un attiecīgi līgumslēdzēju skaitu, iepirkumu konkursa “Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde” ietvaros, piegādes līgumu noslēgšana plānojama ne ātrāk kā 2010.gada pavasarī. Saskaņā ar iepirkumu konkursa nolikumu faktiskā piegāde plānojama 2010.gada 2.pusē – jūlija, augusta, septembra un oktobra mēnešos.

Tas nozīmē, ka no nākamā mācību gada mūsu dabaszinību kabineti būs aprīkoti arī ar jauniem mācību līdzekļiem.

Kopējais pieejamais finansējums dabaszinātņu kabinetu modernizācijai ir 98 392 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 83 633 lati, valsts budžeta dotācija 7380 lati jeb 7,5% un pašvaldības līdzfinansējums 7379 lati – 7,5%

coloring.cool