LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Projekta ,,Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” aktualitātes

Tuvojas noslēgumam projekta ,,Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) aktivitātes. Tādēļ vēlos atbildēt uz dažiem vairākkārt uzdotajiem jautājumiem.
Cik prioritāro mācību priekšmetu pedagogu no Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadiem piedalījās šajā projektā?
Trijos mācību gados tika atbalstīti un saņēma stipendijas vairāki prioritāro mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, matemātika, bioloģija, informātika, svešvalodas) pedagogi no Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu izglītības iestādēm. Ja paskatās sadalījumu pa mācību gadiem, tas ir sekojošs: 2008./2009. mācību gadā tika atbalstīti 36 pedagogi; 2009./2010. mācību gadā – 55 pedagogi; 2010./2011. mācību gadā – 20 pedagogi. Mērķstipendijas pedagogiem tika piešķirtas iedalīto kvotu ietvaros katram novadam, proporcionāli skolēnu (7. – 12. kl.) skaitam attiecīgajā novadā.
Vai visi pedagogi saņēma vienādas mērķstipendijas?
Nē, pedagogu mērķstipendiju apmērs nebija vienāds. Mērķstipendijas apmērs katram pedagogam tika aprēķināts proporcionāli prioritāro mācību priekšmetu kontaktstundu skaitam nedēļā, ko mācīja pedagogs konkrētajā mācību gadā 7. – 12. klašu audzēkņiem un veica papildus uzdevumus, mērķstipendijas apmērs bija no 65 Ls līdz 150 Ls mēnesī. Pedagogiem-studentiem, kuri mācīja prioritāros mācību priekšmetus skolā un vienlaicīgi apguva prioritārā mācību priekšmeta pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, tika piešķirta mērķstipendija 100 Ls apmērā.
Kāds ir pedagogu ieguvums no dalības projektā?
Aptaujas anketās, ko aizpildīja visi projektā iesaistītie pedagogi no Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu izglītības iestādēm kā lielākais personīgais ieguvums tiek minēta papildus pieredze pedagoģijā, jaunas zināšanas un idejas, praktiski pielietojamais mācību materiāls. Ir izstrādāti dažādas grūtības pakāpes pārbaudes darbu varianti, darba lapas dažādos mācību priekšmetos, datorprezentācijas, kas atvieglo skolēnu darbu stundās, padara to saistošu. Vairāki pedagogi aprobēja jaunos mācību līdzekļus un organizēja pasākumus, lai veicinātu skolēnu interesi par konkrēto mācību priekšmetu apguvi. Visi pedagogi projekta laikā vadīja skolēnu zinātniski pētniecisko darbību savā mācību priekšmetā.
Vai pedagogu izveidotie materiāli būs pieejami arī pēc projekta noslēgšanās?
Visi projekta laikā izveidotie pedagogu mācību materiāli kā apliecinošie dokumenti ir apkopoti, sistematizēti un sakārtoti mapēs un tie atradīsies izglītības iestādēs. Būtu ļoti vēlams, lai triju mācību gadu laikā izveidotie, ikdienas darbā praktiski pielietojamie materiāli nenogulst tikai izglītības iestāžu arhīvu plauktos, bet tiktu praktiski pielietoti.

Jolanta Strogonova,

Projekta koordinatore Ludzas novada pašvaldībā
Ludzā, 2011. gada 30. augustā