LV RU EN

Ceturtdiena, 2022. gada 19. maijs
Sibilla, Teika, Lita
Ludza
Mostly cloudy
11°C
 
A A A

Pilsētas ielu rekonstrukcija turpināsies arī nākamgad!

Pašvaldības ielu uzturēšanai piešķirtais finansējums ir nepietiekošs un nenodrošina ielu infrastruktūras attīstību, lai gan tieši labs autoceļu tīkls, sekmē pasažieru un kravu pārvadājumus, attīsta tranzīta satiksmi. Ielu seguma tehniskajam stāvoklim liela loma ir arī satiksmes drošības nodrošināšanā. Tāpēc Ludzas novada pašvaldības viena no galvenajām prioritātēm ir transporta infrastruktūras sakārtošana, jo kvalitatīvas pilsētas transporta infrastruktūras attīstībai ir būtiska loma sabalansētas, stabilas un ilgtspējīgas novada izaugsmes nodrošināšanā.

Nupat ir noslēdzies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai„(Nr.3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/002/002) aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. Projekta ietvaros tika veikta pilsētas maģistrālās ielas – Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Krāslavas ielas līdz Stacijas ielai. 1690m garumā tika ierīkota lietus ūdens kanalizācija un ielas apgaismojums, veikta ietvju izbūve, ierīkotas apgaismotas gājēju pārejas, uzstādītas nepieciešamās ceļazīmes un marķējumi, 8 sabiedriskā transporta pieturvietās uzstādīti jauni pieturu paviljoni, kā arī veikta ielas posma asfaltseguma uzklāšana. Pēc rekonstrukcijas Latgales iela ieguvusi ne vien jaunu vizuālo veidolu, bet arī kvalitatīvu un drošu satiksmes organizāciju.

Ludzas pilsētas ielu rekonstrukcija turpināsies arī nākamgad. Saskaņā ar grozījumiem valsts 2012.gada budžetā par papildus līdzekļu piešķiršanu Latgales pašvaldībām, tiek palielināts aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansējums sešām Latgales reģiona pašvaldībām, to skaitā arī Ludzai. Tāpēc Ludzas novada pašvaldība arī nākamgad turpinās ielu rekonstrukciju īstenojot projektu „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā”.

Ilona Mekša
Ludzas novada pašvaldība
Projektu vadītāja
65707131

coloring.cool