LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Partly cloudy
-19°C
 
A A A

Pilsētas centra rekonstrukcijas problēmas risina darba grupas sanāksmēs

Projekta „Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” darba grupas sanāksmes notiek katras nedēļas otrdienās, plkst. 13:00. Sanāksmēs piedalās būvdarbu veicēja SIA „Lemminkainen Latvija” pārstāvji, būvuzraudzības veicēja SIA „Būvju profesionālā uzraudzība” pārstāvji, Ludzas novada pašvaldības vadība un speciālisti. Ik nedēļu sanāksmes dalībnieki izskata ar būvdarbiem saistītās aktualitātes, apspriež problēmas un meklē to risinājumus.
27. novembrī notika kārtējā projekta darba grupas sanāksme, kuras laikā būvdarbu veicējs ziņoja par nedēļas laikā paveiktajiem un turpmāk plānotajiem darbiem, un piedāvāja satiksmes organizācijas risinājumu šobrīd rekonstruējamo ielu posmos. Bez tam pareizticīgo baznīcas pasargāšanai no vibrējošām slodzēm un grunts nostiprināšanai ir pabeigta pretvibrācijas (plastmasas rievsienas) izbūve, bet līdz gada beigām tiks pabeigti arī lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi.
Šobrīd aktuāls paliek jautājums par objekta apsekošanas laikā konstatētajām 29 sadzīves kanalizācijas tīkla dzelzsbetona groda akām, kuras nepieciešams nomainīt pret peldošā tipa akām.  Papildus nepieciešams nomainīt arī salauztās kapes un attīrīt 12 ūdensvada pazemes aizbīdņu vāku kapes. Tāpēc sanāksmes laikā tika pieņemts lēmums uzdot SIA „Ludzas apsaimniekotājs” veikt ūdens atsūknēšanu no akām un trases skalošanu. Pēc aku attīrīšanas tiks pasūtīta TV inspekcija, pēc kuras tiks lemts par tālāko rīcību.
  SIA „Lemminkainen Latvija” būvdarbu vadītājs Zigmunds Peters pastāstīja, ka labvēlīgu laika apstākļu dēļ līdz gada beigām varētu izdarīt daudz vairāk, taču darbus iekavē jautājumu saskaņošana ar autoruzraudzības veicēju SIA „REM PRO”. Ar autoruzraudzību saistīto jautājumu risināšanai tika sagatavoti rakstiski iesniegumi, uz kuriem vēl nav saņemtas atbildes. Pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs apsolīja iesaistīties un paātrināt savstarpējo komunikāciju, jo savlaicīgā būvdarbu izpildē ir ieinteresētas visas projekta realizācijā iesaistītās puses, bet galvenokārt – pilsētas iedzīvotāji.

coloring.cool