LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly cloudy
-2°C
 
A A A

Pildas pirmsskolas izglītības iestāde pārcelsies uz jaunām telpām

Ludzas novada Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vēsture būtu jāsāk aprakstīt no 60-to gadu sākuma, jo esošajā ēkā bērnudārzs darbojas kopš 1964. gada. Pašvaldība katru gadu iespēju robežās veica telpu remontu, bet telpas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un tām būtu nepieciešami pamatīgi remontdarbi, jāveic gan ēkas siltināšanas darbi: jumta, logu nomaiņa, fasādes siltināšanas darbi, gan siltumapgādes pārbūves, gan kanalizācijas izbūves un citi vispārceltnieciskie darbi, pašvaldībai tas būtu ļoti liels finansējums, kuru jāiegulda vecā ēkā, tas nebūtu arī ekonomiski pareizi. Tāpēc, lai ievērotu lietderīguma un samērīguma principus, kā arī ekonomētu finanšu līdzekļus ēku uzturēšanai, pašvaldība nolēma Pildas pirmskolas izglītības iestādi pārvietot uz blakus esošās Pildas pamatskolas ēku, kura tagad ir tikai daļēji noslogota un kurā 2019.gadā ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, savukārt skolas telpas bija nepieciešams pielāgot pirmskolas izglītības vajadzībām.

Ludzas novada Izglītības attīstības stratēģijā 2016.-2022. gadam tika plānots  2021./2022.m.g. izveidot pirmskolas izglītības grupu pie Pildas pamatskolas, tāpēc mērķtiecīgi tika plānoti darbi, lai Pildas bērnudārzs varētu pārcelties uz jaunām telpām. Pagājušajā gadā tika uzsākta investīciju projekta “Ludzas novada Pildas pamatskolas telpu pārbūve, pielāgojot Pildas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” īstenošana, bet nu jau 6. aprīlī Ludzas novada pašvaldības vadības pārstāvji pieņēma izpildītos darbus.

Jūnijā tiek plānots, ka Pildas bērnudārzs pārcelsies uz jaunām, gaišām, saulainām un modernām telpām. Projekts bija īstenots ar mērķi nodrošināt Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vides sakārtošanu darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām.

Ludzas novada Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi 2020./2021.m.g. apmeklē 27 bērni vecumā no 1-7 gadiem, darbojas divas grupas, ir arī diennakts grupa, kuru apmeklē 15 bērni. Iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Gribas cerēt, ka pēc bērnudārza pārcelšanās uz jaunām telpām audzēkņu skaits palielināsies un to vēlēsies apmeklēt audzēkņi arī no citiem pagastiem un pilsētas.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša