LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

PII “Namiņš” gaida ciemiņus no ārvalstīm

Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš” kopš 2010.gada 1.augusta iesaistījusies Mūžizglītības programmas Comenius projektā “Mini magic steps”. Aktivitātes tiek realizētas par ES projektam piešķirtajiem līdzekļiem. Projekta mērķis ir iepazīstināt iestādes pedagogus un bērnus ar Eiropas tautu kultūru, tradīcijām, veikt pieredzes apmaiņu. Tajā piedalās pārstāvji no sešām dalībvalstīm – Latvijas, Lietuvas, Anglijas, Ungārijas, Turcijas un Zviedrijas. Projektam ir arī savs logo.
Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde veikusi visus projektā ieplānotos uzdevumus,
pedagogi jau ir bijuši Anglijā, Zviedrijā, no kurienes tika atvesti interesanti materiāli par projektā iesaistīto valstu izglītības sistēmu, tautu tradicionālo svētku svinēšanu un kultūrvēsturiskajām vietām. No šī gada 24.oktobra līdz 28.oktobrim gaidīsim ciemiņus ierodamies pie mums “Namiņā”. Paredzēta plaša programma. Ārzemju delegāti iepazīsies ar Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādi “Namiņš”, noskatīsies nodarbības, svētku koncertu. Projekta partneri apmeklēs Ludzas novada pašvaldību, Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļu, ciemosies Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, Ludzas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”. Viesiem tiks parādīti Ludzas vēsturiskie objekti, Ludzas novadpētniecības muzejs, Paredzēta ekskursija uz Siguldu un Rīgu.
Darbs pie projekta īstenošanas turpināsies arī pēc ārzemju delegātu aizbraukšanas. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi apmeklēs pārējās dalībvalstis – Lietuvu, Turciju, Ungāriju, kopā ar bērniem veiks ar projektu saistītas aktivitātes. Comenius projekts “Mini magic steps” noslēgsies 2012.gada vasarā. Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” pedagogi ir gandarīti par paveikto un pēc projekta noslēgšanas cer iesaistīties arī citos projektos.

Olita Spole,

Ludzas pilsētas 3. PII “Namiņš” vadītājas vietniece izglītības jomā