LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
8°C
 
A A A

Piešķir nomā zemi cietā kurināmā rūpnīcas izbūvei Ludzā

Š.g. 23. martā Ludzas novada dome nolēma piešķirt SIA “A1BIO+” SIA nomā zemes vienību 32,7144 ha platībā (Maskavas apvedceļš 30, Ludza) no 2017. gada 1. aprīļa uz pieciem gadiem ar mērķi turpmākai rūpnieciskai apbūvei. Domes sēdē noteikta nomas maksa par zemes vienību 3,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības plus PVN.

Lai uzlabotu Latgales reģiona, sevišķi Ludzas pilsētas ekonomisko izaugsmi, kā arī palielināt tiešos kapitālieguldījumus Biodegvielas (granulu) ražošanas rūpnīcas būvniecības projekta īstenošanai, vēl pagājušā gada 27. oktobrī Ludzas novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma noslēgt ar SIA “A1BIO+” sadarbības memorandu, kurā pašvaldība apņēmās piešķirt SIA “A1BIO+” zemes gabala ilgtermiņa nomas tiesības; ar nosacījumu, ka tiek pildītas visas likumdošanas prasības, kā arī SIA “A1BIO+” pilda savas saistības un būvē Biodegvielas ražošanas rūpnīcu. Savukārt SIA “A1BIO+” savu pilnvaru robežās apņemas pielikt visas pūles Sadarbības mērķa sasniegšanai un Biodegvielas ražošanas rūpnīcas izbūvē.

Ik gadu SIA “A1BIO+” plāno ražot aptuveni 312 000 tonnu koksnes granulu no vietējiem kokmateriāliem pēc SIA “A1BIO+” patentētās tehnoloģijas tam īpaši uzbūvētā “Biodegvielas ražošanas rūpnīcā”.

Informē

Aivars Meikšāns,

Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Svetlanas Rimšas foto: tiek prezentēts SIA „A1BIO+” ražošanas tehnoloģiskais process

coloring.cool