LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Pieejami aktuālākie gadskārtējā pārskata “Reģionu attīstība Latvijā 2011” dati

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sadarbībā ar SIA “Grupa 93” šobrīd gatavo gadskārtējo pārskatu “Reģionu attīstība Latvijā 2011”. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad sagatavotās pārskata sadaļas tiks publiskotas uzreiz pēc konkrētai tēmai atbilstošo datu apkopošanas un datu interpretācijas. Tas tiek darīts, lai visi interesenti un datu lietotāji pēc iespējas ātrāk varētu izmantot datus un aktuālāko informāciju.

No šodienas VRAA mājas lapā http://www.vraa.gov.lv/lv/petnieciba/petijumi/ ir pieejama pārskata “Reģionu attīstība Latvijā 2011” sadaļa “Iedzīvotāju skaits”. Nākamajā nedēļā visiem interesentiem būs pieejama sadaļa “Pašvaldību finanšu raksturojums”.

Izdevums “Reģionu attīstība Latvijā 2011” ietvers šādas sadaļas – Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums, iedzīvotāju skaits, plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu attīstības raksturojums, teritoriju attīstības līmeņa novērtējums, pašvaldību finanšu raksturojums, publisko pakalpojumu attīstība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un VRAA pārziņā esošie reģionālās attīstības atbalsta instrumenti, Eiropas Savienības fondu darbības programmu aktivitāšu finansējums reģioniem, Lauku atbalsta dienesta pārziņā esošie reģionālās attīstības atbalsta instrumenti, aktualitātes reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanā.

Pārskats “Reģionu attīstība Latvijā” tiek izdots kopš 2003.gada, un tā sagatavošanā tiek izmantoti dažādu valsts iestāžu dati (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Centrālās statistikas pārvalde, Valsts kase u.c.). Arī šogad pārskats grāmatas un CD formātā tiks prezentēts septembrī.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Ciganova
Projektu vadītāja
Sadarbības un informācijas departaments
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Tālr. 67079030; e-pasts iveta.ciganova@vraa.gov.lv
www.vraa.gov.lv
https://twitter.com/#!/VRAAagentura
http://www.youtube.com/user/vraagovlv