LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Ludzas novadā

2009. un 2010. gadā ir noslēgusies divu ESF projekta Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos (vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) posmu īstenošana, kuros atbalstu saņēmuši vairāk nekā 12300 pedagogu visos Latvijas novados. Ludzas novadā – 73 pedagogi. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pakāpes ieguva 46 Ludzas novada skolotāji. 27 pedagogi iesaistījās tālākizglītības programmu apguvē – apguva metodiku darbam apvienotajās klasēs, metodiku darbam ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī viens skolotājs ieguva papildspecialitāti – tiesības mācīt mājturību un tehnoloģijas 5. – 9. klasēs.

Šī gada augustā novadā uzsākām darbu projekta 3. posmā, kurš ilgs līdz gada beigām. Ir palielinājusies pedagogu interese par projekta trešo aktivitāti – pedagogu darbības kvalitātes novērtēšana. Pretendentu atlases rezultātā šajā aktivitātē pašlaik ir nodarbināti 39 skolotāji 8 novada izglītības iestādēs, t. sk., J. Soikāna Ludzas Mākslas skola, Ludzas novada BJC, PII Pasaciņa un 5 vispārizglītojošās skolas. Kopumā valstī atbalstu projekta 3.posmā saņem 8382 pedagogi.

Tālākizglītības kursus apmeklē 14 skolotāji. Pieteikušies gan bija 18 pedagogi, taču atbalstu projektā saņemam atbilstoši novadam piešķirtajām kvotām.

Mūsu skolotāji ir guvuši pārliecību par to, ka pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas sistēma valstī tiks ieviesta, ka ar to būs atbilstoši saistīts pedagogu atalgojums.

Jauna pieteikšanās stipendiju / mērķstipendiju un mācību maksas saņemšanai no ESF projekta Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos tiks izsludināta šī gada decembra otrajā pusē. Sekojiet sludinājumiem novada mājaslapā www.ludza.lv un mūsu laikrakstā.

Skolotāju viedokļi:

L.Leitāne: Kursu nodarbības rosina ne tikai uzklausīt jaunas idejas, bet arī izmantot tās savā darbā. Domāju, ka katrs no mums gūst ko sev noderīgu un nozīmīgu.

A. Rutkovska: Šo kursu programmā – izglītības procesa organizēšana skolēniem ar īpašām vajadzībām- guvām priekšstatu par metodiku, specifiku, pieejām, aspektiem darbam ar šādiem skolēniem. Taču arī savā darbā, izmantojot vairākas no šīm metodēm, uzlabosies darba kvalitāte.

I. Seimuškina: Aizvien vairāk skolās ienāk bērnu ar spilgtu individualitāti, arī tādu, kam nepieciešama diferencēta pieeja, papildus uzmanība, specifiskas metodes. Kursos mācījāmies rast to vērtīgo, ko izmantot ikdienas darbā, un lai tas bērniem sagādātu prieku.

I. Šļubčenko: Projektā piedalos otru reizi. Skolotāji nav skubināmi mācīties, gūt aizvien ko jaunu. Ceram arī uz to, ka pārmaiņas nāks arī atalgojuma jomā, kas būs atkarīgs no iegūtā kvalitātes novērtējuma pakāpes.

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja, projekta koordinatore Sarmīte Gutāne