LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 04. augusts
Romāns, Romualds, Romualda
Ludza
Intermittent clouds
19°C
 
A A A

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Ludzas novadā

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS “PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS.” Vienošanās Nr. 2009 / 0196 / IDP / 1.2.2.1.5/ 09/ IPIA / VIAA / 001

Ludzas novada izglītības iestādes 2009. gada rudenī iesaistījās projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. 46 novada pedagogi no Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2. vidusskolas, Nirzas pamatskolas, Ludzas PII Pasaciņa iesaistījās projekta 3. aktivitātē – pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Skolotāji veidoja portfolio, rādīja atklātās stundas, izvērtēja savu darbu, saņēma novērtēšanas komisijas un administrācijas vērtējumu. Visiem 46 pedagogiem ar attiecīgās iestādes direktora rīkojumu ir piešķirta trešā pakāpe.

Šajā mācību gadā pedagogi varēja pieteikties novērtējumam no 1. – 3. pedagoga profesionālās darbības pakāpei, nākamajā projekta posmā- no 1. līdz 5. pakāpei.

2012. gada pavasarī ir plānota vienota IZM dokumentu izsniegšana par iegūto pakāpi, kas ļaus diferencēt pedagogu algas.

Projekta piedāvātās 1. aktivitātes iespējas Ludzas novada pedagogi pašlaik vēl nav izmantojuši, bet aktīvi iesaistījušies 2. aktivitātē – 27 skolotāji apgūst pārkvalifikācijas kursu programmas Daugavpils Universitātē, Rēzeknes Augstskolā un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.

Projekta koordinatore Ludzas novadā, Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne stāsta: “Ceram, ka projekta aktivitātēs iegūtās zināšanas, prasmes un pieredze būs reāls ieguldījums kā pašu pedagogu, tā arī skolu izaugsmē un darbības uzlabošanā.

Projekta ietvaros tiks izsludinātas vēl trīs pieteikšanās 1., 2. un 3. aktivitātei šī gada augustā un decembrī, kā arī 2011. gada augustā. Aicinu izglītības iestāžu administrācijas un skolotājus aktīvāk iesaistīties projektā, atvaļinājumu laikā izvērtēt savas iespējas un profesionālās vajadzības, lai augustā pieteiktos savas darbības profesionālajai novērtēšanai vai tālākizglītībai un pārkvalifikācijas kursiem.”

Kā paši pedagogi vērtē projektā gūto

Edgars Zverjako, Ludzas 2.vsk.mājturības skolotājs: “Skolā strādāju pirmo gadu, tāpēc man ir noderīga jebkura gūtā pieredze – gan metodikā, gan audzināšanas darbā, stundu plānošanā, programmu apguvē.”

Inga Svilāne, PII Pasaciņa skolotāja: “Guvu dziļāku priekšstatu par pirmsskolas nodarbību grafiku plānošanu, par sporta nodarbību aktivitātēm, zīmēšanas, rokdarbu nodarbību veiksmīgākajiem paņēmieniem.”

Ilga Šļubčenko, Ludzas 2. vsk. skolotāja: “Nav svarīgi, cik ilgi pedagogs skolā strādā, arī nopelniem bagātajam nepieciešama nemitīga zināšanu pilnveide, uzlabojumi darbā, jaunas idejas, to mēs guvām projektā.”

Inta Trukšāne, Ludzas 2. vsk. skolotāja: “Dzīvojam straujā mainīgā laikā, temps visur ir ātrs, arī skolotājam jātiek līdzi visās jomās. Projekts ir iespēja sevi mobilizēt, noskaņot, dalīties pieredzē ar kolēģiem. Arī iespēja apgūt ko jaunu nevis par to maksājot, bet saņemot stipendiju ir būtiska skolotājiem.”

coloring.cool