LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Paziņojums par sadzīves atkritumu normas apstiprināšanu

Saskaņā ar valstī esošo atkritumu apsaimniekošanas likumdošanu maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sastāv no trīs daļām:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, ko apstiprina pašvaldības dome;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā (2,50 Ls/m3);
3) dabas resursa nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (šobrīd 1,00 Ls/m3, no 2012.gada 1.janvāra – 1,40 Ls/m3).
No 2012.gada 1.janvāra pieaug Dabas resursa nodoklis no 5 latiem līdz 7 latiem par vienu atkritumu tonnu (1t=5m3), ko apglabā atkritumu poligonā. SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir iesniedzis tarifa aprēķinu nākamajam gadam, kurā uzrādīts, ka kopējā maksa par vienu kubikmetru atkritumu paliek nemainīga – 7,23 Ls/m3 (bez PVN). Ludzas novada pašvaldība tarifa projektu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, un noteica, ka kopējā maksa par atkritumu apsaimniekošanu ir 7,23 Ls/m3. Tātad atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru nemainās.
Sadzīves atkritumu daudzums pēdējos gados ir būtiski pieaudzis, par ko liecina aizvien vairāk savākto un izvesto atkritumu apjoms. Tika apsekoti daudzdzīvokļu māju konteineru laukumi, lai konstatētu reālo radīto atkritumu apjomu. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem un aprēķiniem un SIA “Ludzas apsaimniekotāja” iesniegumu, Ludzas novada pašvaldības pastāvīgās komitejas izskatīja šo jautājumu un lēma par normas palielināšanu.
No 2012.gada 1.janvāra noteikta sadzīves atkritumu norma:
1) vienam iedzīvotājam Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar centrālo siltumapgādi- 1,5 m3/gadā;
2) vienam iedzīvotājam Ludzas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bez centrālās siltumapgādes – 1,3 m3/gadā.
Iedzīvotājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu sadārdzināsies par 15-18 santīmiem mēnesī no cilvēka.

Mārīte Romanovska
Ludza novada pašvaldības vides inženiere
Tel.: 65707130