LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Paziņojums par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ludzas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu ” (prot. Nr.1, 48.§) uzsākta jauna Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A. Meikšāns. Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš noteikts no 2011.gada 15.februāra līdz 2011.gada 16.maijam, iesniedzot tos Ludzas novada domē Raiņa ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 Papildus informāciju un iesnieguma veidlapu skatīt Ludzas novada mājas lapā https://ludzasnovads.lv/.

Teritorijas plānojuma plānotais izstrādes laika grafiks:

1. Ludzas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sagatavošana un teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai – līdz 2012.gada aprīlim.

2. Lēmums par Ludzas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Ludzas novada saistošo noteikumu izdošanu – līdz 2012.gada decembrim.

Ludzas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033/053 “Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros.