LV EN

Sestdiena, 2023. gada 28. janvāris
Spodris, Kārlis
Ludza
Mostly clear
-5°C
 
A A A

Paziņojums par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu 1. redakcijas publisko apspriešanu

Ludzas novada pašvaldības dome 2020.gada 26.martā pieņēma lēmumu (protokols Nr.6, 44§) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 17. jūnija līdz 2020. gada 15. jūlijam
Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 9.jūlijā plkst. 14:00 Ludzas novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā, 3.stāva lielajā zālē

Ar Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju publiskās apspriešanas laikā iespējas iepazīties:

1) izdruku veidā Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā);
2) elektroniskā veidā – Ludzas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.ludza.lv un Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5429

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

1) klātienē Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā) un jebkurā pagasta pārvaldē iestāžu darba laikā;
2) nosūtot pa pastu Ludzas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
3) nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: dome@ludza.lv

Papildus informācija:

1) Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālr.65707496, e-pasts: aivars.meiksans@ludza.lv
2) teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, kontaktpersona Tālis Skuja, tālr. 2979297, e-pasts talis@rp.lv