LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
9°C
 
A A A

Paziņojums par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gada grozījumu izstrādes uzsākšanu un ierosinājumu iesniegšanu

Gerbonis_uz_fonaSaskaņā ar Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu “Par Ludzas novada Teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu izstrādi” (protokols Nr.13, 6.§) ir uzsākta spēkā esošā Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums un darba grupas sastāvs.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, tālrunis 65707496, e-pasts: [email protected]

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei iesniedzami Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 (312.kab.) vai elektroniski uz e-pasta adresi [email protected], kā arī ģeoportālā www.Geolatvija.lv līdz 2016. gada 30. septembrim.

Ar pašlaik spēkā esošo Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Plānošanas dokumenti/ Teritorijas plānojums https://ludzasnovads.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/, Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē – Raiņa ielā 16, Ludzā un Ludzas novada pagastu pārvaldēs.

Publicēts 01.08.2016.

coloring.cool