LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Flurries
-7°C
 
A A A

PAZIŅOJUMS par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Ludzas novada pašvaldība informē, ka 2012.gada 21.martā tika pieņemts lēmums Nr.62 “Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevumi:
• Noteikt Ludzas novada ilgtermiņa (līdz 2030.gadam) nākotnes redzējumu;
• Noteikt novada stratēģiskos mērķus;
• Noteikt novada attīstības prioritātes;
• Noteikt novada telpiskās attīstības perspektīvu.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas process un laika grafiks:
• Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas izstrāde – līdz 2012.gada 30.maijam;
• Sabiedriskā paspriešana – jūnijs – jūlijs;
• Gala redakcijas izstrāde – augusts – septembris;
• Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšana – 2012. gada oktobris.

Par Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītāju tika apstiprināts Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aivars Meikšāns.

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes gaitu tiks publicēta Ludzas novada mājas lapā www.ludza.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti” un laikrakstā “Ludzas Novada Vēstis”.