LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmu

Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata galīgās redakcijas nodošanu Latgales plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai

Atbilstoši Ludzas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumam “Par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (protokols Nr.1, 47.§) no 2011.gada 1.februāra līdz 2011.gada 15.martam tika organizēta Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam un vides pārskata publiskā apspriešana.

Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 2011.gada 25.februārī plkst. 15.00 Ludzas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 16, Ludzā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika maz apmeklēta un publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens organizāciju, iestāžu un iedzīvotāju iesniegums ar priekšlikumiem vai iebildumiem par izstrādātās Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakciju.

Pēc lēmuma pieņemšanas par Attīstības programmas un Vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, abi dokumenti tika iesniegti Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei, Veselības inspekcijai, Latgales plānošanas reģionam un Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka administrācijai atzinuma saņemšanai. Visi augstākminēto iestāžu atzinumos izteiktie priekšlikumi un ieteikumi tika ņemti vērā izstrādājot Attīstības programmas un Vides pārskata gala redakciju.

2011.gada 24.martā Ludzas novada domes sēdē (protokols Nr.4, 39.§) tika pieņemts lēmums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata galīgās redakcijas nodošanu Latgales plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.

Kontaktpersona:

Ilona Rimša

Ludzas novada pašvaldības

Attīstības un nekustamā īpašuma

teritorijas plānotāja

tālr.65707411

e-pasts: ilona.rimsa@ludzaspils.lv