LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Partly cloudy
-5°C
 
A A A

Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Atbilstoši Ludzas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumam Nr.1. 47.§ tiek organizēta Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

1. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

2. Ar Ludzas novada attīstības programmas 2011.- 2017.gadam un vides pārskata 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 1.februāra līdz š.g. 15.martam var iepazīties:

  • Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16A, 2.stāvā, 13.kabinetā darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00
  • Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv

3. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Ludzas novada attīstības programmas 1.redakciju iespējams iesniegt līdz 2010.gada 15.martam:

  • Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16A, 2.stāvā, 13.kabinetā,
  • sūtot pa pastu uz adresi: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
  • elektroniski – uz e-pasta adresi: ilona.rimsa@ludzaspils.lv

5. Ludzas novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2011.gada 25.februārī plkst.15.00 Ludzas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā.

Kontaktpersona:

Ilona Rimša

Ludzas novada pašvaldības

Attīstības un nekustamā īpašuma

teritorijas plānotāja

tālr.65707411

e-pasts: ilona.rimsa@ludzaspils.lv