LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

PAZIŅOJUMS par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam apstiprināšanu

Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam ir vidējā termiņa plānošanas dokuments , kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
Ludzas novada attīstības programmas izstrādātājs ir Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa. Adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16a; tālruņa numurs – 65707400; pašvaldības mājas lapa – www.ludza.lv.
Interesenti var iepazīties ar izstrādāto un apstiprināto Ludzas novada Attīstības programmu 2011. – 2017. gadam un Vides pārskatu Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16a, Ludzā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.
Vides pārskatā ir iekļauts atzinums no Vides pārraudzības valsts biroja, kā arī plānotie monitoringa pasākumi termiņi.
Ludzas novada pašvaldība ir izstrādājusi Informatīvo ziņojumu par plānošanas dokumenta pieņemšanu un ievietojusi to pašvaldības mājas lapā – www.ludza.lv, sadaļā Plānošanas dokumenti.

Aivars Meikšāns
Ludzas novada pašvaldības
Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs