LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Partly sunny
6°C
 
A A A

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gada izstrādes procesā

Saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu “Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.3, 8.§), ir uzsākta Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un termiņi.

Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 23.02.2017. līdz 31.01.2018..
Attīstības plānošanas dokumenta izstrādes mērķis ir izstrādāt vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu Ludzas novadam, lai sekmētu ilgtspējīgu un stabilu Ludzas novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju, noteikt Ludzas novada vidēja termiņa prioritātes, kā arī rīcības virzienus. Šī dokumenta īstenošanas periods ietvers Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu (2014.- 2020.gads) un tas tiks saskaņots ar nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos noteiktajiem attīstības mērķiem un prioritātēm.

Dokumenta izstrāde. Attīstības programmas izstrādi veic Ludzas novada domes apstiprināta izstrādes vadības un darba grupa.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  • piedaloties pašvaldības organizētajā iedzīvotāju aptaujā (2017. jūnijs – jūlijs);
  • piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks –2017. oktobris – novembris);
  • piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks – 2017. novembris).

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādei – aizpildot anketu un līdz 01.08.2017. sūtot uz e-pastu [email protected] vai pa pastu, adresējot to Ludzas novada pašvaldībai (adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701). Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena, tālr.: 65707134, e-pasts: [email protected]
Aicinām ikvienu iesaistīties Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādē!

coloring.cool