LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
8°C
 
A A A

Paziņojums par izsoli

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamais īpašums“Bārbeles”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā ar kadastra numuru 6850 003 0224 (kas sastāv no zemes vienības 0,3531 ha platībā);

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 954,51 EUR;

Nodrošinājuma nauda – 95,45 EUR;

Izsoles norises laiks 10.05.2017., plkst.11:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 16 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2017.gada 10.maijam plkst. 10.00 (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām: 65707410; 26430058.

coloring.cool