LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 02. augusts
Stefans, Normunds
Ludza
Partly cloudy
15°C
 
A A A

Paziņojums par autoeļļu pārstrādes ceha darbības ietekmi uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu

Ikviens interesents tiek aicināts izteikt savu viedokli par autoeļļu pārstrādes ceha ietekmi uz apkārtējo vidi, Ludzā, Rūpniecības ielā 3. Tikšanās ar iedzīvotājiem pasākums paredzēts pirmdien, 2020. gada 2. martā, plkst. 10.30 – 11.00, Ludzas Tautas nama mazajā zālē, Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas pilsētā, LV-5701.

Paredzētās darbības nosaukums: Atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācija ar vakuuma destilācijas metodi.

Projekta apraksts ir pieejams  ŠEIT

Ierosinātājs: SIA “Ellikss Holding”, reģ. Nr. 42403040333.

Paredzētā darbības norises vieta: Ludzā, Rūpniecības ielā 3C, nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 6801 503 0054, būvju kadastra apzīmējums 6801 003 0141 013 un 6801 003 0141 014, Rūpniecības ielā 3, nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 6801 003 0141, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0141.

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: 2019. gada 24. oktobris, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes Lēmums Nr. RE19SI0009.

Paredzētās darbības apraksts: izmantotās metodes pamatā ir ogļūdeņražu pārstrāde dziļā vakuumā, lai iegūtu augstas kvalitātes bāzes eļļas, kuras atbilst ne tikai visiem mūsdienu rūpniecības un vides standartiem, bet arī tiek plaši izmantotas tautsaimniecības nozarēs.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Ludzas novada pašvaldības ēkas 1. stāvā, Raiņa ielā 16, Ludzā (darba laikā)
  • Informācija par paredzēto darbību pieejama SIA “Ellikss Holding” mājaslapā:  www.fb.com/ellikss.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: [email protected]20 (divdesmit) dienu laikā no publicēšanas dienas.

coloring.cool