LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 29. novembris
Ignats, Virgīnija
Ludza
Flurries
-1°C
 
A A A

Pavasarī tiks atsākti tranzītceļa P49 rekonstrukcijas darbi

eraf_logo

Kopš 21.decembra tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcijā ir izsludināts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums, jo sniega un sasaluma dēļ nav iespējama kvalitatīva tālāka seguma pamatnes izbūve. Rekonstrukcijas darbi tiks atsākti ne ātrāk kā aprīlī. Precīzu laiku patlaban nevar noteikt, tas būs atkarīgs no laika apstākļiem un zemes sasaluma atlaišanās.

Projekts „Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” (Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/029) paredz vairāku tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukciju: Tālavijas iela no Kuļņeva ielas līdz Baznīcas ielai, Baznīcas iela no Tālavijas ielas līdz Latgales ielai, Latgales iela no Baznīcas ielas līdz Kr.Barona ielai. Sakarā ar izmaksu ietaupījumu pēc iepirkumu veikšanas un līgumu noslēgšanas tiek gatavots projekta grozījumu pieprasījums attiecināmo izmaksu ietaupījuma izmantošanai nākamā tranzītceļa P49 posma rekonstrukcijai. Ja projekta grozījumi tiks apstiprināti, papildus augstākminētajiem ielu posmiem tiks veikta arī Tālavijas ielas posma no Tālavijas 127 uz pilsētas centra pusi (0,6 km) rekonstrukcija.

Projekta realizācijas gaitā tika veikta būvobjekta teritorijā esošo sadzīves kanalizācijas tīklu padziļināta apsekošana,  kuras rezultātā radās nepieciešamība veikt izmaiņas tehniskajā projektā, paredzot kanalizācijas tīklu pārbūvi vienlaicīgi ar citiem līgumā paredzētajiem rekonstrukcijas darbiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 1 532 682,88, t.sk. ERAF līdzfinansējums – LVL 1 225 839,77, pašvaldības budžeta finansējums – LVL 260 862,62 un valsts budžeta dotācija – LVL 45 980,49. Rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt 2013.gada 29.novembrī.

Informāciju sagatavoja:

projekta koordinatore Ilona Rimša

coloring.cool