LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly clear
-17°C
 
A A A

Pašvaldība arvien efektīvāk plānos pasākumus latvāņu izplatības ierobežošanai

Gandrīz 150 hektāros Ludzas novadā teritorijā izplatījusies invazīva augu suga – Sosnovskas latvānis. Tie ir oficiālie dati. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir visā Latvijas teritorijā uzmērījis 10 801 ha ar latvāni invadēto teritoriju (ziņas līdz 21.03.2016.). Šie dati ir iekļauti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē.

VAAD ir dienests, kas koordinē latvāņu izplatību ierobežošanu un ir devis iespēju piekļūt šai datu bāzei pašvaldībām, ar kurām ir noslēgta vienošanās. Stāsta Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Edgars Mekšs:

– Arī Ludzas novada pašvaldības ir apstiprinājusi, ka izmantos VDAA datu bāzi, parakstot dienesta nosūtīto vienošanos. Līdz ar to pašvaldība operatīvāk saņem informāciju par uzmērītajām ar Sosnovska latvāņa invadētajām teritorijām Ludzas novadā. Pašvaldībai pieejama arī zemes valdītāju sniegtā informācija par plānotajiem ierobežošanas pasākumiem. Līdz ar to pašvaldība var efektīvi plānot latvāņu izplatības ierobežošanu novadā.

Pēc VAAD datiem, visvairāk no latvāņu invāzijas cietušas teritorijas Briģu pagastā – 137,35 ha (visplašāk Opoļu apkaimē). Nelielākas platības skartas Rundēnu pag. (3,16 ha), Cirmas pag. (4,24 ha), Istras pag. (0,2 ha), Ludzas pilsētas apkārtnē (0,98 ha). Jāteic, latvāņu izplatības apmērs var būt lielāks – šīs platības konstatējis VAAD.

Jāinformē par latvāņa invadētajām teritorijām un to apkarošanas metodēm

Arvien tiek vākta informācija, un katrs iedzīvotājs, t.sk. zemes valdītājs, var informēt VAAD par teritorijām, kas invadētas ar latvāni, griežoties tuvākajā VAAD nodaļā vai internetā, aizpildot veidlapu: www.vaad.gov.lv (Sākums > Pakalpojumi > Invazīvās augu sugas).

VAAD Ludzas reģionālā nodaļa atrodas pašvaldības ēkā – Ludzā, Raiņa ielā 16, 21. kabinetā. Te pirmdienās no 9.00 līdz 12.00 var sastapt VAAD vecāko inspektori Māru Gailišu.

Ministru kabineta noteikumi „Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” paredz, ka ar latvāni invadētās teritorijas tiesiskajam valdītājam iesnieguma veidā jāiesniedz VAAD informācija par teritoriju, kas invadēta ar latvāni, un izvēlētajām metodēm, ko paredzēts izmantot latvāņa ierobežošanai.  

Izvēloties metodi, jāņem vērā gan ar latvāni invadētās audzes, gan apvidus īpašības, gan zemes lietošanas veids, gan augsnes īpašības, gan arī latvāņa attīstības stadija un vides aizsardzības ierobežojumi. Ierobežošanas pasākumi jāplāno līdz pilnīgai audzes iznīcināšanai. Pēc iznīcināšanas teritorija jānovēro vismaz piecus gadus, lai nepieļautu audzes atjaunošanos, tādēļ jāiekārto un jāpilda veikto latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnāls, kas jāglabā 20 gadus.

Turpmāk katru gadu līdz 1. februārim nepieciešams sniegt informāciju par to, vai attiecīgajā gadā (veģetācijas periodā) plānots ierobežot latvāni šajā teritorijā, norādot laika posmu atkarībā no izvēlētās metodes, kad to veiks, kā arī izmaiņas iesniegumā minētajā informācijā.

Pašvaldība vērtē situāciju un nākamgad nopietni pievērsīsies problēmai

Visu Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītājiem ir uzdots apzināt īpašumus, kur netiek veikti latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi. Tas ir jāpaveic līdz gada beigām. Jāuzskaita visas platības – gan fizisku un juridisku personu īpašumā esošas (vai nomātas), gan pašvaldībai piekritīgas. Kad būs precīzi apzināts latvāņa skarto zemju apmērs, 2017. gada pašvaldības budžetā tiks paredzēti līdzekļi latvāņu apkarošanas pasākumiem pašvaldībai piederošajās zemes vienībās.

Latvāņu apkarošanas pasākumi jāuzsāk jau agrā pavasarī un jāveic regulāri – sezonas laikā vairākkārt jāapļauj vai jāmiglo, turklāt šie pasākumi jāveic vairāku gadu periodā. Un, kā jau minēts, pēc iznīcināšanas teritorija jānovēro vismaz piecus gadus.

Zemes īpašnieki vai nomnieki, kuri neko nedara, lai ierobežotu latvāņu izplatību, sākumā no pašvaldības saņems brīdinājumu, bet tad var sekot bargākas sankcijas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.2 pantu zemes valdītājs vai īpašnieks var tikt brīdināts vai viņam var uzlikt naudas sodu – fiziskai personai no 100 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 1400 eiro. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti, sods paredzēts lielāks.

Šogad SIA “Myrtillus” uzsācis latvāņu apkarošanas pasākumus Opoļos, kur firmai pieder vairāk kā 100 ha zemes. Firmas pārstāvis Jāzeps Deglis informē, ka šī gada agrā pavasarī veikta latvāņu invadēto teritoriju miglošana ar īpašiem selektīviem preparātiem. Šādi pasākumi tiks veikti saskaņā ar izstrādātu programmu 3 gadus pēc kārtas. Cerams, rezultāts būs pozitīvs, un milzīgās latvāņu platības Opoļos tiks likvidētas.

Latvāņu ierobežošanas pakalpojumus Ludzas novadā sniedz SIA “Agroķīmija”, kas gan tirgo latvāņu apkarošanas līdzekļus (AAL), gan veic latvāņu miglošanu ar AAL. VAAD mājas lapā ir informācija arī par citiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām, kas sniedz latvāņu ierobežošanas pakalpojumus, bet Ludzas novadā “Agroķīmija” ir vienīgais.

Plašāku informāciju par šo tēmu var sniegt Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Edgars Mekšs (tālr. 65707146 vai 26176892).

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

latvanu_ierobezosana_infografika

coloring.cool