LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 27. jūlijs
Marta, Dita
Ludza
Mostly clear
14°C
 
A A A

Parakstīts trīspusējs sadarbības līgums par kompetencēs balstīta mācību satura aprobāciju Ludzas novada izglītības iestādēs

Valsts izglītības satura centrs, Ludzas novada pašvaldība un izglītības iestādes līgumu par kopīgu sadarbību mācību satura aprobācijā parakstīja Valsts izglītības satura centra projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros 2017. gada 10. martā, un tas ir spēkā līdz 2021.gada 16.oktobrim. Jaunā mācību pieeja tiks ieviesta 100 Latvijas pilotskolās (tajā skaitā arī pirmsskolas izglītības iestādēs).

Projekta aktivitātēs pēc VISC atlases ir iesaistīta Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” 8 pedagogu komanda (iestādes vadītāja Diāna Golubeva) un Pildas pamatskolas 12 pedagogu komanda (skolas direktors Jurijs Zeļčs).

Mācību satura aprobācijas mērķis ir sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu katras izglītības iestādes līmenī, izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidrot faktorus, kas sekmē vai kavē kompetenču pieejas īstenošanu vispārējā izglītībā. Piedaloties aprobācijā, pilotskolu komandu galvenais uzdevums būs saskaņoti plānot un īstenot mācības un atbalsta pasākumus attiecīgās vecuma grupas skolēniem, ieviešot tādu pieeju mācīšanai, kuras rezultātā bērni un jaunieši iegūs 21. gs. nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Uzsākot dalību aprobācijā, pilotskolām ir iespēja izvēlēties, kurai no četrām caurviju kompetenču grupām pirmajā aprobācijas gadā pievērst īpašu uzmanību – pašizziņas un pašvaldības; domāšanas un radošuma; sadarbības un līdzdalības vai digitālajai. Šajā pavasarī un nākamajā mācību gadā skolu komandas attiecīgi piedalīsies mācībās tieši par šo caurviju kompetenci un mērķtiecīgi plānos savu darbu tās pēctecīgai integrācijai mācībās. Ņemot vērā šī gada pieredzi, otrajā aprobācijas gadā pilotskolas pakāpeniski pārņems pārējo aprobācijas dalībnieku pieredzi atlikušo trīs caurviju kompetenču integrācijā.

Aprobācijas process notiks divos posmos:

1) intensīvas mācības un sadarbība ar pilotskolām notiks divus gadus  laikā no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. jūnijam,

2) No 2019. gada 30. jūnija līdz projekta noslēgumam turpināsies, pieaicinot pilotskolu skolotājus dalīties pieredzē ar citu skolu skolotājiem dažādos  semināros, izmēģinot diagnostikas instrumentus, turpinot lietot un izvērtēt mācību un metodiskos materiālus. Projekta komanda sniegs atbalstu pilotskolām mācīšanas pieejas maiņas nostiprināšanai.

Pilotskolu komandas regulāri divu gadu laikā piedalīsies izbraukuma mācībās nelielās 24 pedagogu grupās, apmācības pārsvarā notiks reģionu centros. Mācības notiks gan klātienē, gan attālināti, izmantojot Moodle vidi, dalībnieki veiks arī nelielus mājas darbus. Mācības paredzētas pirmsskolu un sākumskolu komandām, pamatskolu un vidusskolu komandām, kā arī mācības vadības grupām. 

Pildas pamatskolas sākumskolas komanda (1.-6.kl. skolotāji) jau uzsāka mācības Rēzeknē šī gada 13. un 14. martā, tās ir pirmās divas apmācību dienas no paredzētajām piecām. Sekmīgi demonstrējot apgūtās prasmes aprobācijas laikā, pilotskolu komandu dalībnieki saņems apliecības par 72 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursa programmas apguvi.

Plānots aprobācijas laikā izveidotos materiālus izmantot tālāk darbā ar citiem skolotājiem.

Projekts nodrošinās mācības un atbalstu skolu komandām un vadībai, sedzot viņu ceļa izdevumus uz projekta rīkotajām izbraukuma mācībām, aprobācijas un ieviešanas semināriem, bet pašvaldība sniegs atbalstu pedagogu komandējumu un naktsmītņu izdevumu segšanai, ja komandu apmācība notiks Rīgā.

Sarmīte Gutāne,

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

coloring.cool