LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Cloudy
-7°C
 
A A A

Parakstīts nozīmīga projekta finansēšanas līgums

16. aprīlī Valsts reģionālās attīstības aģentūrā tika parakstītas pirmās trīs vienošanās Eiropas Savienības fondu aktivitātē “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ar Ludzas novada, Siguldas novada un Preiļu novada pašvaldībām. Aktivitātes “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” mērķis ir veicināt iedzīvotāju skaita ziņā lielāko novadu attīstības centru konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un tiem piegulošajām teritorijām. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē projekta iesniedzējs var būt Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Grobiņas, Daugavpils, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldība.
Ludzas pilsētā uzsākts projekta “Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai” īstenošana. Projekta ietvaros atjaunos pilsētas galvenās ielas – Latgales ielas – posmu. “Tas, ka esam vieni no pirmajiem, kuri paraksta vienošanos par projekta īstenošanu, jāpateicas mūsu speciālistiem. Jau šobrīd ir noslēdzies iepirkums par darbu veikšanu un ceram, ka projektu pabeigs jau šī gada augustā”, informēja Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele. Projekta plānotais finansējums ir 954 957 latu, no kuriem 427 516 latu ir ERAF finansējums, 35 810 latu valsts budžeta dotācija un 491 630 latu pašvaldības finansējums.
Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs informēja par galvenajām aktivitātēm, kas paredzētas projekta “Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā” ietvaros. Savukārt Siguldas novada pašvaldības vadītājs Uģis Mitrevics pastāstīja, ka projekta “Dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcija” īstenošanas laikā tiks atjaunots arī Stacijas laukums, kurā atradīsies pilsētai dāvinātais Laimas pulkstenis.
Šo projektu īstenošana veicinās sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju mobilitāti, sniedzot atbalstu arī uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai.