LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Par teritorijas nekopšanu – sods!

Ludzas novada pašvaldība atgādina, ka novada teritorijā darbojas saistošie noteikumi, kas nosaka ka visiem īpašniekiem un nomniekiem ir jārūpējas par zāliena pļaušanu, apstādījumu sakopšanu, atkritumu novākšanu un arī pieguļošo teritoriju – grāvju appļaušanu.
Pašvaldība periodiski atgādina, ka ikvienam īpašniekam un pārvaldniekam ir jāpļauj zāle gan savā teritorijā, gan līdz ceļam vai trotuāram, taču ir daudz neapzinīgo iedzīvotāju, kas neievēro šīs saistošajos noteikumos noteiktās prasības.
Kopš maija sākuma tikai pilsētas teritorijas apsekošanas rezultātā ir sastādītas un izsūtītas 63 brīdinājuma vēstules fiziskām vai juridiskām personām ar aicinājumu sakopt savu teritoriju, norādot konkrētu izpildes termiņu, taču daudzi neizpilda noteiktās prasības arī šajā termiņā un pašvaldība ir spiesta sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, kuru izvērtē Administratīvā komisijā, kura ir tiesīga lemt par soda piemērošanu – fiziskajām personām – līdz Ls 250, juridiskajām personām – līdz Ls 1000.
Uz 15.jūliju ir sastādīti 4 protokoli, taču ļoti daudziem ir izsūtītas vēstules ar sakopšanas termiņu 10.-15.jūlijs, un tāpēc jūlija otrajā pusē notiek teritorijas atkārtota apsekošana un tiem, kam teritorija nav sakopta, tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols!
Pašvaldības mērķis nav sodīt par neapzinīgu rīcību, bet gan panākt, lai pilsētas teritorija būtu sakopta un skaista!
Sakopsim pilsētas teritoriju pilsētas svētkiem, lai būtu prieks pašiem un pilsētas ciemiņiem!

Ludzas novada pašvaldības
Vides inženiere
Mārīte Romanovska