LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 15. oktobris
Hedviga, Helvijs, Eda
Ludza
Cloudy
8°C
 
A A A

Par kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi Valsts probācijas dienestā

probacijasdienestsValsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, kas nodrošina sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi, kas rūpējas par sabiedrības drošību, strādājot ar cilvēkiem, kuri izcieš kriminālsodu sabiedrībā un palīdz bijušajiem ieslodzītajiem atgriezties sabiedrībā.

Šogad kriminālsoda – piespiedu darbs izpildes funkcija Valsts probācijas dienesta paspārnē svin apaļu 10 gadu jubileju. Piespiedu darbs ir viens no sabiedrībā izciešamajiem un biežāk piemērotajiem soda veidiem Latvijas tiesu sistēmā. Piespiedu darbs ir notiesātā piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko bez atlīdzības veic dzīvesvietas apvidū no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā, tādējādi uzņemoties atbildību par izdarīto un ar savu darbu sniedzot labumu sabiedrībai. Piespiedu darba izpilde nebūtu iespējama bez veiksmīgas sadarbības ar piespiedu darba devējiem, kas nodrošina notiesātos ar darbu, visciešāk ir saskarsmē ar notiesāto, jo uzrauga viņu piespiedu darba izpildes vietā un pārbauda, ko notiesātais ir paveicis.

Valsts probācijas dienests sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru projekta Nr. JUST/2013/JPEN/AG/4548 “European Observatory on Alternatives to Imprisonment” ietvaros 2016. gada 2. jūnijā Rēzeknē organizēja semināru – diskusiju “Valsts probācijas dienesta īstenojamā funkcija kriminālsoda – piespiedu darbs – 10 gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas”, kurā dažādu Latvijas tiesu sistēmas iestāžu pārstāvji un piespiedu darba devēji dalījās pieredzē, novērtēja sasniegtos rezultātus kriminālsoda – piespiedu darbs organizēšanā 10 gadu garumā.

Šī notikuma ietvaros Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības vecākā referente Laura Sadovska un vecākā referente Margarita Anča organizēja semināru Ludzas, Kārsavas Ciblas un Zilupes novada piespiedu darba devējiem, lai pateiktos par ilggadēju sadarbību, prezentētu paveiktos darbus 10 gadu šķērsgriezumā, kā arī pārrunātu aktuālos jautājumus, uzklausītu piespiedu darba devēju problēmjautājumus, ar ko viņi saskaras piespiedu darba izpildes gaitā. Semināra laikā tika aktualizēti vairāki jautājumi, kas saistīti ar darba drošības un aizsardzības noteikumu ievērošanu, piespiedu darba izpildes iespējām attālākos lauku nostūros, piespiedu darba izpildes kontroles uz vietas kārtību, kā arī piespiedu darba devējiem bija iespēja dalīties ar pārējiem pozitīvajā praksē. Seminārs bija noderīgs gan piespiedu darba devējiem, gan Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības turpmākajam darbam piespiedu darba izpildē. Paldies visiem piespiedu darba devējiem, kas veltīja savu laiku un resursus, lai piedalītos seminārā!

Nedaudz no statistikas – Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības uzskaitē šogad ir nonākušas 89 personas, kuras ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu ir sodītas ar piespiedu darbu, kas sastāda 43% no visām Valsts probācijas dienesta funkcijām.

Nobeigumā vēlētos vēlreiz pateikties visiem sadarbības partneriem un piespiedu darba devējiem par veltīto laiku, resursiem un ieguldīto darbu piespiedu darba izpildes organizēšanā un kontrolē, tādējādi padarot sabiedrību labāku.

 

VPD Ludzas TSV vecākā referente
Laura Sadovska

 

 

coloring.cool