LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
9°C
 
A A A

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu pašvaldību vēlēšanām

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2017. gada 14. līdz 24. aprīlim.

Saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.

Ludzas novada vēlēšanu komisijas adrese: Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldība, 3. stāva mazā zāle.

Darba laiks:

Otrdien, 18.04. plkst. 9.00 – 13.00,

Trešdien, 19.04. plkst. 12.00 – 16.00,

Ceturtdien, 20.04. plkst. 12.00 – 16.00,

Piektdien, 21.04. plkst. 9.00 – 13.00,

Pirmdien, 24.04. plkst. 9.00 – 18.00.

Kandidātu sarakstu iesniedzēji var vienoties par citu laiku, iepriekš saskaņojot dienu un laiku ar Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Diānu Golubevu (tālr. 26351792) vai sekretāri Gaļinu Geceviču (tālr. 29277670).

Prasības deputātu kandidātu saraksta iesniegšanai

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4.nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016. gada 20. decembra instrukcijā “2017. gada 3. jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”. 

Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.  Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas).

Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt Ludzas novada vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski uz e-pastu: [email protected], iesniedzot aizpildītu iesniegumu Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai.

Republikas pilsētās, kā arī novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā bija lielāks par 5000 (arī Ludzas novadā), kandidātu sarakstus drīkst iesniegt:

1) reģistrēta politiskā partija;

2) reģistrēta politisko partiju apvienība;

3) divu vai vairāku reģistrētu politisko partiju apvienība, kas nav oficiāli reģistrēta kā politisko partiju apvienība Uzņēmumu reģistrā (atšķirībā no 2.apakšpunktā minētās);

Ludzas novada pašvaldībā tiks vēlēti 15 deputāti.

Svarīgi! Partijai vai partiju apvienībai ir jāpilnvaro arī pārstāvis (pārstāvji), kuriem ir tiesības iesniegt kandidātu sarakstu vēlēšanu komisijā, būt klāt attiecīgās vēlēšanu komisijas, kā arī pašvaldības teritorijā izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju sēdēs. Šāds pilnvarojums ir jāparaksta partijas lēmējinstitūcijai. Ja kandidātu sarakstu iesniedz vairākas partijas, kas nav apvienojušās reģistrētā partiju apvienībā, pilnvarojums jāparaksta visām sarakstu veidojošo partiju lēmējinstitūcijām.

Kas drīkst kandidēt pašvaldību vēlēšanās?

Deputāta kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1) jābūt Latvijas vai citas ES dalībvalsts pilsonim;

2) jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;

3) jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;

4) vēlēšanu dienā ir jābūt sasniegušam vismaz 18 gadu vecumu.

Persona drīkst kandidēt tikai tās pašvaldības vēlēšanās, kur kandidātu saraksta iesniegšanas dienā atbilst vismaz vienai no šīm pazīmēm:

1) viņam ir bijusi bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvieta vismaz pēdējos 10 mēnešus,

2) viņš ir nostrādājis kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” vismaz pēdējos četrus mēnešus,

3) viņam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Svarīgi! Kandidāts drīkst kandidēt tika vienas pašvaldības vēlēšanās. Vairākos sarakstos būt ir aizliegts.

Pašvaldību vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem personas, kuras:

1) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās;

2) ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;

3) pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

4) ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki;

5) ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;

6) ir citu ES dalībvalstu pilsoņi, kam nav tiesību kandidēt un tikt ievēlētiem savas pilsonības valstī.

Kandidātu saraksta noformēšana

Kandidātu sarakstā jānorāda kandidātu saraksta nosaukums un katra kandidāta vārds, uzvārds, personas kods.

Kandidātu saraksts ir jāparaksta. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partija vai partiju apvienība, tas jāparaksta attiecīgās partijas vai partiju apvienības lēmējinstitūcijas (-u) pilnvarotajai personai.

Kandidātu sarakstam pievienojami vairāki dokumenti.

Kandidātu sarakstu nosaukumam jāatbilst attiecīgās partijas, partiju apvienības nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz partija vai partiju apvienība. Bet ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas partijas kopīgi, apvienību nereģistrējot, tad kandidātu saraksta nosaukumā jābūt visu apvienībā ietilpstošo partiju nosaukumiem.

Pašvaldību vēlēšanās kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt attiecīgajā domēm ievēlējamo deputātu skaitu. Ludzas novadā – 18 kandidāti var būt ierakstīti sarakstā (15+3). Minimālais kandidātu skaits, ko drīkst iekļaut kandidātu sarakstā, ir viens.  

Drošības nauda – 150 eiro

Lai pieteiktu kandidātu sarakstu vēlēšanām, jāiemaksā drošības nauda. Tās lielums ir atkarīgs no pašvaldībā reģistrētā iedzīvotāju skaita. Ludzas novadā – 150 eiro.

Pašvaldību vēlēšanās drošības nauda ir jāiemaksā Ludzas novada vēlēšanu komisijas kontā.  

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:

1) persona, kas veikusi maksājumu;

2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;

3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;

4) datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi! Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona. Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Komisijas lēmums par saraksta pieņemšanu

Vienas dienas laikā pēc saraksta iesniegšanas vēlēšanu komisija pieņems lēmumu, vai kandidātu saraksts ir pieņemts un reģistrēts vēlēšanām. 

Pēc tam, kad komisija sēdē ir lēmusi, ka saraksts ir pieņemts vēlēšanām, to vairs nedrīkst ņemt atpakaļ un tajā nedrīkst izdarīt nekādus grozījumus. Pēc saraksta pieņemšanas grozījumus kandidātu sarakstā drīkst veikt tikai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija, izsvītrojot pieteiktos kandidātus vēlēšanu likumā noteiktajos gadījumos vai izdarot tehniska rakstura labojumus.

coloring.cool