LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Par grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Ar 2011.gada 30.decembri stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz izmaiņas klientu materiālā stāvokļa izvērtēšanā, līdzdarbības pienākumu noteikšanā, kā arī paredzēta nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšana.
Grozījumi likumā paredz, ka novērtējot klienta materiālos resursus par ienākumiem neuzskata piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstu bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus.
Likuma grozījumos noteikts arī, ka pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības tos darbaspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, izņemot invalīdus, kas saņem invaliditātes pensiju, sievietes grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, vienu no bērna vecākiem vai citu personu bērna kopšanas periodā, vienu no bērna invalīda vecākiem, personu, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā, iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos (līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām). Sociālais dienests slēdz līgumu ar darbspējīgo klientu, līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku, abu pušu tiesības, pienākumus un atbildību.
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz arī nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšanu, ja sociālais dienests konstatē, ka pabalsts ir nepamatoti izmaksāts klienta vainas dēļ, klientam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru.