LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 02. augusts
Stefans, Normunds
Ludza
Partly cloudy
16°C
 
A A A

Par ciešāku starpnovadu sadarbību

Šoreiz pēc Zilupes novada domes priekšsēdētāja O. Agafonova ierosinājuma spriest par sadarbības iespējām dažādās jomās Ludzā sanākuši Ciblas, Kārsavas, Zilupes, Ludzas novadu vadītāji un speciālisti.

Šobrīd starpnovadu sadarbība notiek – būvvaldes, TIC pakalpojumu saņemšanā, sporta, bibliotēku jomā, savukārt izglītības jomā sadarbojas Ludzas un Ciblas novads.

Pirmie savu nostāju un vēlmes izteica izglītības jomas speciālisti. Ciblas novada pedagogi ir apmierinātību ar izveidojušos sadarbību gan mācību olimpiāžu, gan metodisko apvienību (MA), gan eksāmenu darba norisē. Zilupes novada izglītības speciāliste J. Veļigurska piekrita tam, ka ir absurda situācija, kad vienīgā novada vidusskola vai pamatskola rīko olimpiādes un nosaka uzvarētājus. Zilupes novads neatsakās no sadarbības izglītības jomā uz vienlīdzīgiem nosacījumiem, visu izrunājot un apspriežot. Arī dažādu semināru, kursu rīkošana viena novada skolotājiem, braucienu vai lektoru apmaksa nav izdevīga, kā arī Metodisko apvienību darbs būtu efektīvāks starp novadiem. Piemēram, kas ir lietderīgāk – atsevišķi visu četru novadu četru speciālistu brauciens uz semināru Rīgā vai viena cilvēka komandējums un kolēģu iepazīstināšana ar seminārā gūto uz vietas?

Savukārt Kārsavas novada izglītības metodiķe Vaira Šicāne pavēstīja, ka Kārsavas pusē izglītībā saimnieko paši, arī MA un pedagogi ir apmierināti, tāpēc arī turpinās strādāt kā līdz šim.

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (IKSp) vadītāja S. Gutāne secināja, ka tiešām lietderīga sadarbība būtu mācību priekšmetu olimpiādēs, MA darbā. Šobrīd no 20 MA divas vada Ciblas novada pedagogi, to turpmāk varētu darīt arī citu novadu savu priekšmetu speciālisti. Tāpat olimpiādes, kursi, semināri tiek rīkoti abu novadu skolotājiem. Ietaupīt varētu, izveidojot vienotu pedagoģiski – medicīnisko komisiju, jo komisijās obligāts speciālists ir psihoneirologs, kura darbs ir jāapmaksā pašvaldībai. Atbildību par centralizēto eksāmenu darbu saņemšanu visiem četriem novadiem joprojām uzņemas Ludzas IKSp.

Noslēdzot sarunu par izglītības jomu, klātesošie vienojās – līdz 1. jūnijam novados izrunāt, izspriest un iesniegt priekšlikumus sadarbībai – olimpiāžu rīkošanā, interešu izglītībā, pedagogu MA darbā, pieredzes apmaiņā, pedagoģiski – medicīniskās komisijas izveidē, saskaņotā pasākumu plānošanā. Priekšlikumi tiks vēlreiz izrunāti un tālāk lemts par sadarbības līguma slēgšanu.

Par sadarbību atkritumu apsaimniekošanā izklāstīja SIA Ludzas apsaimniekotājs darba organizācijas inženieris Ē. Gutāns. Ludzas novada pašvaldības un SIA LA projekts atkritumu apsaimniekošanā jau ir beigu stadijā, tāpēc kaimiņu novadiem jāizvērtē un jāpasteidzas ar lēmumu, vai piedalīties tajā. Ē. Gutāns ieteica galvenokārt pievērsties atkritumu šķirošanai un atkritumu savākšanas laukumu ierīkošanai. Ludzas novadā iedzīvotājiem tiks piedāvāts šķirot atkritumus, tiks izveidots šķirošanas cehs, uzstādīti attiecīgi konteineri. Pievienojoties Ludzas projektam ar līdzfinansējumu, novadi iegūtu iespēju savākšanas laukumu ierīkošanai, kur iedzīvotāji varētu bez maksas nodot atkritumus. Tās būtu arī dažas darba vietas cilvēkiem, kas šos laukumus apkalpos, kā arī lētāka atkritumu nodošana poligonā. Tika lemts līdz 1. aprīlim šo jautājumu izspriest novadu pašvaldībās un komunālajās saimniecībās.

Par jomām, kur pašreiz jau notiek sadarbība – Būvvaldes, bibliotēku pakalpojumi nevienai pusei iebildumu nebija. Vienīgi Kārsavas novads lēmis uzsākt sava TIC izveidošanu, ir pieņemts darbā arī speciālists, kas koordinēs tūrisma jomas darbu.

Par sadarbību kultūras jomā izklāstīja galvenā speciāliste kultūras jomā S. Stapule – Zagorska. Visi pasākumi tiek plānoti tā, lai nepārklājas ar kaimiņu novadu pasākumiem, tāpat arī braucieni uz semināriem notiek pēc kārtas – vienu braucienu apmaksā viens novads, nākamo – cits. Lielākie pasākumi ieplānoti katrā novadā. Šogad jau pavasarī Kārsavā notiks Sadancis skolu kolektīviem, Ciblā – skolēnu deju kolektīvu skate.

Ludzas novada pašvaldības sabiedriskā transporta organizatore I. Grade, kuras pārziņā ir sabiedriskā transporta tīkls visa bijušā rajona teritorijā, ziņoja, ka valdības pēdējie lēmumi šīs jomas optimizācijas kontekstā nav iepriecinoši. Šobrīd bijušā rajona teritorijā ir 20 maršruti, taču 3 no tiem autobuss kursē vien reizi nedēļā. Ja tiks lemts vēl vairāk samazināt maršrutu skaitu, situācija būs traģiska. Visas pašvaldības nāk pretī lauku iedzīvotājiem, neatsakot braukšanā uz pilsētu un atpakaļ, lai gan nepiederošu personu pārvadāšana skolēnu autobusā nav pieļaujama.

Pie kam ir izskanējusi informācija par to, ka jāslēdz dīzeļvilcienu kustība tur, kur pieejami autobusu maršruti. Par šo ziņu ir sašutuši visu novadu vadītāji, tāpēc tiks sagatavota protesta vēstule satiksmes ministrijai un valdībai. Iespējams, ka arī novadu teritorijā 24. martā notiks pārvadātāju protesta akcija, samazinot izpildīto reisu skaitu reģionālajos pārvadājumos par 50%, tādējādi atspoguļojot reālo situāciju sabiedriskajā transportā pēc finansējuma samazinājuma.

Tikšanās nobeigumā, pateicoties par sarunu, Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele uzsvēra, ka, ņemot vērā to, ka visi esam nākuši no bijušā Ludzas rajona, tāpēc priecē katra labā ziņa par paveikto Zilupē, Ciblā vai Kārsavā. Zilupes novada domes priekšsēdētājs O. Agafonovs rosināja kolēģus uz biežākām tikšanās reizēm ne tikai Ludzā, bet arī kaimiņu novados.

coloring.cool