LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Par atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu

Ludzas novada pašvaldība, izskatot noslēgtos līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, ar nožēlu ir konstatējusi, ka liela daļa Ludzas novada iedzīvotāju nav noslēguši līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Informējam, ka 2021. gada 30. novembra Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/2021 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 8.punkts nosaka, ka “Ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums iesaistīties Ludzas novada pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, savākt un nogādāt visus atkritumus tiem paredzētajās vietās, kā arī apmaksāt atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus”.

Pilns saistošo noteikumu teksts ir atrodams Ludzas novada pašvaldības mājaslapā https://ludzasnovads.lv/ sadaļā Ludzas novada pašvaldība/Saistošie noteikumi ->>> https://ludzasnovads.lv/pasvaldiba/saistosie-noteikumi/

Informējam, ka saskaņā ar 18.11.2010. “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 43. panta. (1) Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 10 (desmit) līdz (150) simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskai personai — no (50) piecdesmit līdz (300) trīssimt naudas soda vienībām.

Informējam, ka soda uzlikšana neatbrīvos no saistību izpildes – atkritumu apsaimniekošanas līgums būs jānoslēdz jebkurā gadījumā.

Ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” tarifiem var iepazīties : https://ludzaps.lv/tarifi/  
Par atkritumu pieņemšanu šķiroto atkritumu savākšanas laukumā : https://ludzaps.lv/atkritumu-skirosana/   
Ar SIA “ALLAS” tarifiem var iepazīties : http://alaas.lv/index.php/atkritumu-izvesana/sadzives-atkritumu-izvesana/
Ar SIA “Clean R” tarifiem var iepazīties www.cleanr.lv

Par sakoptu Ludzas novadu!

Aleksandrs Narnickis
Ludzas novada pašvaldības vides inženieris