LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Partly cloudy
-1°C
 
A A A

Par apkuri Ludzā – pie apaļā galda

Lai dialogā risinātu pilsētai un novadam aktuālas problēmas, Ludzas novada pašvaldība atklāja Apaļā galda diskusijas, aicinot uz domu apmaiņu iedzīvotājus un attiecīgās jomas speciālistus. Pirmā diskusija bija veltīta rudens aktualitātei – apkures jautājumiem. Aicināti tika SIA Ludzas apsaimniekotājs (LA) speciālisti, māju vecākie, uzņēmēji, deputāti. Sarunas laikā iezīmējās šādu problēmu loks.

Parādi

Kā, pavēstīja SIA Ludzas Bio-enerģija (LBE) izpilddirektors J. Seļivanovs, pēc siltumuzņēmēju asociācijas datiem, Ludzā ir viens no lētākajiem tarifiem. Taču uzkrātais ludzāniešu parāds par apkuri Ls 224 39. Tās ir gan pašvaldības, gan LA galvassāpes. Kā virzīt darbu ar parādniekiem un nepieļaut iestigšanu aizvien dziļākā parādu purvā?

Saprotams, ka ir kritiski pasliktinājies materiālais stāvoklis, taču ir daļa, kas savas nolaidības un bezatbildības dēļ krāj parādus. LA ar parādniekiem strādā, tie ir vienošanās grafiki, pēc kuriem iedzīvotāji apņemas nomaksāt parādu. Lielākie parādnieki, protams, ir lielās daudzdzīvokļu mājas, piem., Latgales 51, kur 26 īrniekiem ir parāds virs 200 Ls, ir parādnieki ar 1000 Ls lieliem parādiem. 2009./2010. gadā LA tiesā ieniedza11 parādu lietas. Ir arī cilvēki, kas izlikti no mājokļa. Lai rastu kompromisu un veicinātu sarunas ar LBE, LA uzņēmumam ir samaksājusi daļu parāda. Tāpēc ir panākta vienošanās, ka LBE piešķir atlaidi pašvaldībai pie nosacījuma, ja samaksa par patērēto siltumenerģiju būs nomaksāta laicīgi. Savukārt LA vadītāja V. Lazovska nāca klajā ar šādu atlaižu piedāvājumu iedzīvotājiem. Ja parādnieki būs noslēguši vienošanos par parāda atmaksu un to ievēros, kā arī regulāri nomaksās tekošos apkures rēķinus, būs iespēja saņemt 3% atlaidi. Iedzīvotāji, kam parādu nav, un kas laicīgi nomaksās rēķinu, saņems 5% atlaidi. Tie, kas veiks priekšapmaksu, saņems 7% atlaidi.

Joprojām problēmu lokā ir Lauktehnikas mikrorajona siltumapgāde

Vislielākais efekts tiek gaidīts mājās, kur veikta siltuma sistēmu skalošana, tiek siltināti iekšējie siltumtīkli, uzstādīti regulatori un sūkņi. Pēc LA ekonomistu aprēķiniem, šeit būs iespēja samazināt tarifu no iepriekšējiem Ls 36, 77 līdz Ls 33,10. Taču pamatotas ir iedzīvotāju bažas, vai kopējais siltuma balanss netiek izjaukts ar to, ka vairāki dzīvokļi ir atslēgti no kopējās siltuma sistēmas. Kā tehniski un juridiski risināt šo problēmu, vai tas atbilst ugunsdrošībai, spriedīs LA speciālisti.

Radiatori

Tāpat risināms jautājums, kā novērst izjauktās siltumapgādes sistēmas, kur iedzīvotāji katrs pēc sava prāta nomainījuši radiatorus dzīvokļos. Kā panākt individuālu siltumpatēriņa uzskaiti, kad katrs maksā par to, ko saņēmis?

Dažādu marku, jaudu radiatori, ko uzstādījuši dzīvokļu īpašnieki, neatbilst pilsētas viencaurules siltumsistēmai un arī rada disbalansu. To, ka tā ir pretlikumīga, bez attiecīgiem saskaņojumiem veikta patvaļīga darbība, un, ka šie īpašnieki ir jāsoda, uzstājīgi skaidroja mājas vecākais B. Zadvinskis. Mājas vecākais S. Rudovičs rosina nomainīt vecās siltuma ierīces visai māja kopumā, nevis atsevišķi skaidrojoties ar katru īrnieku. Šādā gadījumā būtu jālūdz pašvaldības finansiāls atbalsts, kas tiktu atgriezts, maksājot augstāku īres maksu gada vai divu laikā.

T. Timofejeva konstatēja, kamēr nav attiecīgu saistošo noteikumu, kur atrunātas tehniskās prasības, nevarēs piemērot sodus un pieprasīt pareizu radiatoru ierīkošanu. Kā viens no reālajiem projektiem tika minēta vienas mājas eksperimentāla aprīkošana ar individuāliem siltuma regulētājiem un skaitītājiem katram radiatoram. Tā varētu būt 30 dzīvokļu māja Biržas 1a, kur katrā dzīvoklī katram radiatoram tiktu ierīkots regulētājs un skaitītājs.

Siltināšana un inovācijas

Visbeidzot kā saražoto un līdz iedzīvotājam nogādāto siltumu noturēt mūsu dzīvokļos? Gan LA, gan iedzīvotāji ir vienisprātis, ka jādomā par steidzamu māju siltināšanu, par inovācijām un alternatīvām, ieviešos citus enerģijas avotus.

Šodien Ludzā nav nevienas siltinātas daudzdzīvokļu mājas, iedzīvotāji ir kūtri, taču celmlauži varētu būt mājas Latgales 51, Blaumaņa 19, 18. Novembra 27, kas izskata siltināšanas projektus. Jāmeklē risinājums, arī finansējums, lai piesaistītu ES programmas līdzekļus. Labas prakses piemērs – Lietuva, kas 90% finansējuma spēja piesaistīt no ES, 10% – ieguldīt paši iedzīvotāji. Uz LIAA semināru par māju siltināšanu māju vecākie tiks aicināti 10. novembrī.

J. Atstupens minēja Ludzas slimnīcas pozitīvo pieredzi, kur savā katlumājā, aprīkotā ar automātiku un akumulatoriem, regulējot un saglabājot siltumenerģiju, ir iespējams panākt ekonomiju. Arī uzņēmējs D. Lukašenoks piedāvāja apsvērt alternatīvas siltumenerģijas -biogāzes ražotnes ierīkošanu tieši problemātiskajā Lauktehnikas mikrorajonā. Tā būtu lētākā enerģija, tātad iespēja taupīt, kā arī jaunas darba vietas.

Šodien tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, tāpēc jāpārkāpj stereotipiem, protams, jāiegulda līdzekļi un jārod ilgtermiņa risinājumi.

Tie bija būtiskākie jautājumi, par kuriem tika diskutēts. Tāpat arī LBE pavēstīja par koģenerācijas projektu, kas ļautu samazināt tarifu; LA ziņoja par situāciju dzīvokļu inventarizācijā, kas vēl nav pabeigta; V. Pedāns griezās pie apsaimniekotājiem ar ierosinājumu strādāt sistēmiski, nevis, nepabeidzot vienu darbu, ķerties pie nākamā; tika skarts arī ūdens kvalitātes, karstā ūdens padeves un zudumu jautājums, domes priekšsēdētāja A. Gendele izklāstīja domes ideju par novada zemju attīrīšanu no krūmājiem šķeldas saražošanai un piegādei LBE.

Tāpat A. Gendele pēc diskusijas secināja: Esmu gandarīta. Saruna tiešām bija konstruktīva, sadzirdējām konkrētus, vērā ņemamus priekšlikumus, šoreiz bez kašķēšanās un pārmetumiem, visiem kopā saliekot prātus. Paldies LA speciālistiem, māju vecākajiem, iedzīvotājiem.