LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 05. augusts
Osvalds, Arvils
Ludza
Mostly cloudy
14°C
 
A A A

Pagastu pārvaldnieku sanāksmē risināti mājokļu apsaimniekošanas un vides sakārtošanas jautājumi

Kārtējā darba sapulcē 1. februārī tikās novada pašvaldības vadība, pagastu pārvalžu vadītāji un administrācijas vadošie speciālisti. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis informēja, ka sapulcē tika apspriesti vairāki svarīgi jautājumi.

Par mājokļu apsaimniekošanu lauku teritorijā

Ludzas novada ciematu daudzdzīvokļu namos lielākoties pastāv līdzīgas problēmas – katrs dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks saimnieko, kā spēj. Kopumā pagastos esošo daudzdzīvokļu māju tehniskais stāvoklis ir samērā slikts, jo tās netiek pienācīgi apsaimniekotas. Lai veicinātu efektīvāku dzīvojamo māju apsaimniekošanu, dzīvokļu īpašniekiem likumā noteiktajā kārtībā ir jāvienojas par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Novada domes priekšsēdētaja vietnieks Valdis Maslovskis: Es iesaku ciematu iedzīvotājiem savos daudzdzīvokļu namos apvienoties, dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrības, slēgt nama apsaimniekošanas līgumu ar pašvaldību vai izvēlēties kādu citu mājas pārvaldnieku. Tikai tā ir iespējams efektīvi apsaimniekot savus īpašumus, būtiski pagarinot to ekspluatācijas laiku, kā arī sakārtot vidi, kurā paši dzīvojam. Mums ir skaidras tās jomas, kuru sakārtošana novada lauku iedzīvotājiem liekas vissvarīgākās: bezdarbs, ūdenssaimniecība un dzīvojamais fonds ciematos, grants ceļu stāvoklis un dažādu pakalpojumu pieejamība. Ik gadu katrā no šīm jomām tiek veikti uzlabojumi. Tomēr visās jomās ir apstākļi, kas stipri bremzē efektīvu risinājumu.

Tutānu un Martišu ciemu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem pašvaldības vadība piedāvā noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, tālāko ciemu iedzīvotājiem –vai nu veidot biedrības un pašiem apsaimniekot vai arī risināt iespējas slēgt līgumus ar pašvaldību. Domes priekšsēdētaja vietnieks minēja Rundēnu ciema mājas “Lapegles” piemēru. Pērnā gada decembrī mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika nolemts apsaimniekošanas darbus deleģēt Ludzas novada pašvaldībai, kas norīkoja atbildīgo par noslēgtā līguma izpildi – Rundēnu pagasta pārvaldes vadītāju Aleksandru Sovānu. Mājas “Lapegles” dzīvokļu īpašnieki noteica apsaimniekošanas maksu par vienu kvadrātmetru, kas tiks novirzīta gan mājas uzkrājumam, gan uzturēšanas un administrācijas izdevumiem.

Par ūdenssaimniecības sistēmas izveidošanu ciematos

Vides aizsardzības interesēs valdība izvirzīja jaunas prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai apdzīvotās vietās Latvijā. Īpaši vērība tiek veltīta vietām, kur lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas koncentrētas salīdzinoši nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā un var ietekmēt ne vien virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, bet arī dzeramā ūdens kvalitāti lokālajās ūdensapgādes sistēmās, radot draudus cilvēku veselībai (MK noteikumi Nr. 384Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (27.06.2017.)).

Pašvaldībām būs jāizveido īpašs decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs un tas jāuztur, kā arī jāizstrādā attiecīgi saistošie noteikumi. Visiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem tās būs jāreģistrē, iesūtot informāciju pašvaldībai. Minētā reģistra veidošana pašvaldībām jāuzsāk līdz 2019. gada 1. janvārim, jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Katram novada ciematam tiks meklēti individuāli risinājumi kanalizācijas sistēmu ierīkošanai. Pašvaldības speciālisti un pagastu pārvaldnieki aicinās iedzīvotājus uz sapulcēm un skaidros par iespējām izveidot lokālas kanalizācijas sistēmas, kas atbilstu jaunajiem noteikumiem.

Par adresācijas sakārtošanu

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir reģistrētas Ludzas novada adreses, kuras neatbilst “Adresācijas noteikumiem” (MK noteikumi Nr. 698 (08.12.2015.)) . Pilsētu un ciematu teritoriju daļās, kur ir ielas, ēkām un apbūvei paredzētiem zemes gabaliem jāpiešķir numurs, tam jābūt saistītam ar ielas nosaukumu. Šogad plānots pakāpeniski atrisināt adresācijas jautājumu. Nepieciešams pārskatīt pastāvošo adresāciju, lai ieviestu normatīvo aktu prasībām atbilstošo, un pielāgotu to pastāvošajai infrastruktūrai. Adrešu maiņa radīs neērtības, tomēr tās būs īslaicīgas.

Valdis Maslovskis uzsvēra: Ludzas novada domes vadība un deputāti apzinās, ka, veicot adresācijas sakārtošanu novada blīvāk apbūvētajās apkaimēs un pilsētā, tad problēmas ar adresācijas noteikumu piemērošanu būs izteiktākas un sabiedrības neapmierinātības rezonanse ievērojami palielināsies. Pašvaldība darīs visu iespējamo, lai iedzīvotāju raizes tas skartu pēc iespējas mazāk un adresācijas maiņas process notiktu ar mazākām neērtībām iedzīvotājiem.

Precīzi sakārtota adresācija nepieciešama arī operatīvo dienestu veiksmīgai darbībai, jo no tās var būt tieši atkarīgi arī jautājumi, kas ietekmē cilvēku veselību un dzīvību (Saistošie noteikumi ĒKU NUMURZĪMJU, IELU VAI LAUKUMU NOSAUKUMU NORĀŽU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA LUDZAS NOVADĀ”).

Par kapsētu teritoriju sakārtošanu

Lai apkārtne pie kapsētām būtu glīta un kārtīga, tur nolemts izvietot marķētus atkritumu konteinerus sadzīves atkritumiem. Dažās kapsētās konteineri jau ir uzstādīti. Diemžēl ir cilvēki bez morāles un sirdsapziņas, kas piemet šos atkritumu konteineru ar sadzīves atkritumiem un drazām no savas dzīvesvietas. Cienīsim aizgājējus un turēsim kapsētu tīru!

Bioloģiskajiem jeb tā saucamajiem “zaļajiem atkritumiem” (lapām, zariem, novītušām puķēm, zālei) kapsētās ir speciāli ierīkotas vietas. Atgādinām, ka bioloģiskie atkritumi noteikti ir jāizmet bez maisiņa. To reglamentē “Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” un “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”

Informāciju sagatavoja

Svetlana Rimša,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja

coloring.cool