LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 26. novembris
Sebastians, Konrāds, Sebastijans
Ludza
Cloudy
2°C
 
A A A

“OLŪTEŅA” dziesmotie 20

Dziesma – mūža pavadone. Visos godos un svētkos tā ir viešņa un saimniece reizē. Dziesma dod spēku un palīdz dzīvot…

Olutens (2)20 gadus, dažādos pasākumos, Ņukšu tautas nams tika pieskandināts ar sieviešu vokālā ansambļa “Olūteņš” skanīgajām balsīm. Vokālais ansamblis tika dibināts 1996.gada 14.jūnijā.

Pa šo laiku ir izdziedāts ne mazums dziesmu, dziedot gan tautas nama rīkotajos pasākumos, katru svētdienu un svētkos baznīcā, gan svecīšu vakaros Ņukšu pagasta kapsētās un kaimiņu pagasta kapsētās, ir dziedāts arī bijušā Ludzas rajona pagastos un ņemta dalība vokālo ansambļu skatēs. Tāpēc kolektīvam radās vēlme atskatīties uz kopā pavadīto laiku un sagatavot koncertu par prieku sev un klausītājiem.

8.jūlija  pasākumā izskanēja 12 dziesmas, kuras tika sakārtotas pa tēmām un kuras ansambļa dalībniecēm ir sirdij mīļas un tuvas dziesmas: par māti, ģimeni, mājām, dzimto pusi, vasaru un rudeni. Koncerts tika iesākts ar latgaliešu dziesmām, jo visas nākam no Latgales: dzimušas, augušas un dzīvojam Latgalē, latgaliešu valoda ir tā, ko mums ir iemācījuši mūsu vecāki.

Pēdējo piecu gadu laikā, piecas mūsu ansambļa dalībnieces ir kļuvušas par vecmāmiņām. Tāpēc viņām bija īpašs uznāciens. Ilmāra Dzeņa dziesmas “Omamma” pavadījumā, vecmāmiņas demonstrēja, cik viņas ir jaunas, stipras, enerģijas pārpilnas un ka gadi viņām nav no svara…

Skatītājiem bija iespēja nopelnīt saldo balvu uzminot pareizās atbildes uz jautājumiem par ansambļa darbību.

Vokālajā ansamblī pašreiz darbojas 8 dziedātājas: ansambļa vadītāja Ilona Poikāne, Rita Rancāne (ansambļa dibinātāja),  Aija Lipovska, Rita Beļavska, Valentīna Trukšāne, Inese Romanova, Ingrīda Novikova un Žanna Vasiļevska.

“Olūteņa” dalībnieces aktīvi iesaistās arī citos tautas nama pašdarbības kolektīvos, t.i. folkloras kopā “Rīkšova”, deju kolektīvā “Klip klap” un dzied baznīcas korī.

Olutens (1)Koncerts izdevās sirsnīgs un mīļš, jo katra no dziedātājām šajā darbā bija ielikusi sirdi un dvēseli. Paldies ansambļa vadītājai un dalībniecēm  par dziesmas mīlestību. Paldies par ikdienas darbu, lai Ņukšu tautas namā būtu svētki!

Paldies par sirsnīgiem sveicieniem un laba vēlējumiem Ludzas novada domes priekšsēdētājai Alīnai Gendelei, galvenajai speciālistei kultūras jomā Karīnai Demko-Senkānei, Ņukšu pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Trukšānam, Ivetai Gajevskai, Monikai Kravcevai, Veltai Lipovskai, Veronikai Rimšai, Elīzai Rancānei, Ņukšu pagasta tautas deju kolektīvam “KLIP-KLAP”.

Paldies tautas nama amatierteātrim, Ņukšu pagasta tautas deju kolektīvam “KLIP-KLAP” par pasākuma kuplināšanu.

Paldies Arnim Poikānam par pasākuma apskaņošanu un telpu noformējumu.

Paldies visiem, kuri bija kopā ar ansambļa meitenēm skaistajā Dzimšanas dienas vakarā!

Ņukšu tautas nama vadītāja Aija Lipovska

coloring.cool