LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

NVO var saņemt finansējumu sociālo, veselības aprūpes un izglītības pasākumu īstenošanai

Iestājoties rudenim pieaug nevalstisko organizāciju un biedrību aktivitāte. Līdz ar to Latvijas kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) atgādina, ka ir iespēja saņemt finansējumu sociālo, veselības aprūpes un izglītības pasākumu īstenošanai vairākās mecenātu atbalstītās programmās:
Programma “Veselībai un dzīvotpriekam”, tās mērķis ir palīdzēt Latvijas reģionu pensionāru nevalstiskajām organizācijām (biedrībām), kas īsteno pasākumus pensionāru veselības aprūpes uzlabošanā un popularizē aktīvu dzīvesveidu, sniedzot iespēju pensionāriem saņemt nepieciešamo palīdzību un pašiem aktīvi iesaistīties vietējās sabiedrības dzīvē.
Programma “Atbalsts Rīgas senioriem”, tās mērķis sniegt atbalstu Rīgas pilsētas senioru nevalstiskajām organizācijām, kas savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, izglītības un kultūras jomā, popularizē aktīvu dzīvesveidu, radoši iesaista citas interešu grupas savās aktivitātēs.
Programma “Kopā ar ģimeni un skolu”, mērķis ir veicināt vietējo skolu kā ģimenes atbalsta centru veiksmīgāku darbošanos, palīdzot nevalstiskajām organizācijām – skolu audzēkņu vecāku biedrībām, skolu atbalsta biedrībām un citām nevalstiskajām organizācijām veicināt noderīgu dzīves prasmju, zināšanu un iemaņu apguvi skolēnu pēcstundu nodarbībās sadarbībā ar ģimeni un skolu.
Programma “Palīdzēsim māmiņai”, mērķis ir palīdzēt tām organizācijām Latvijas reģionos, kuras sniedz praktisku atbalstu māmiņām: ģimeņu centriem, sieviešu organizācijām, māmiņu klubiem un bērnu un jauniešu centriem.
Programma “Atbalsts kopienu centriem”, kuras mērķis ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas – kopienu centrus Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.
Maksimālais piešķīruma apjoms vienam projektam atkarībā no programmas ir 2000 LVL – 3000 LVL. Programmas finansējums nesedz 100% no paredzamā projekta izmaksām. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu biedrības sadarbības partneru līdzfinansējums.
LKIF aicina visas biedrības iepazīties ar programmu vadlīnijām, atrast sev piemērotāko, rakstīt un iesniegt savus projektus.
Sīkāku informāciju par programmām, pieteikšanos un nosacījumiem visi interesenti var atrast LKIF mājas lapā www.iniciativa.lv sadaļā “Projektu iesniedzējiem”. Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu var nosūtīt pa e-pastu: ieva.ernstreite@iniciativa.lv, vai konsultēties ar projektu vadītāju Ievu Ernštreiti pa tālruni 67316963.