LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

NVA pēta situācija darba tirgū un pakalpojumu efektivitāti

Lai prognozētu darba tirgus attīstību un darba devēju pieprasījumu pēc darbaspēka īstermiņā, kā arī lai novērtētu NVA pakalpojumus, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar SIA “Factum” veiks vairākus pētījumus, aptaujājot gan darba devējus un nozaru asociāciju pārstāvjus, gan NVA pakalpojumu saņēmējus – bezdarbniekus, darba meklētājus un nodarbinātos, kuri iesaistīti NVA pasākumos.

Aptaujas turpmāk tiks rīkotas regulāri. To rezultāti tiks ņemti vērā, plānojot NVA darbību un nodarbinātības pasākumus, kā arī organizējot bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, lai NVA piedāvājums atbilstu reālai situācijai un pieprasījumam darba tirgū. Informācijas un datu iegūšanai SIA “Factum” izmantos dažādus veidus – telefonintervijas, fokusgrupu diskusijas vai padziļinātās intervijas, kas piemērotas attiecīgajai mērķa auditorijai un konkrētā pētījuma mērķiem. NVA aicina darba devējus, sadarbības partnerus, savus klientus būt atsaucīgiem, piedalīties aptaujās un atrast laiku sava viedokļa un priekšlikumu paušanai.

Pētījumi tiek veikti Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” (Nr.1DP/1.3.1.7.0/09/IPIA/ NVA/001) ietvaros.