LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
8°C
 
A A A

NVA filiāles pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs ir sākusies darba devēju pieteikumu pieņemšana skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai šovasar. Pieteikties darba devējs var tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam.  Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai klātienē NVA filiālē. Arī šogad NVA īstenotais “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam, un piedalīties tajā varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru algas pusi skolēnam maksās darba devējs pats. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 380 eiro pirms nodokļu nomaksas.

NVA darba devējam maksās arī dotāciju darba vadītāja darba algai. Par 10 skolēnu darba vadīšanu NVA dotācija darba vadītāja algai būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, tātad, par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu.

NVA apmaksās veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietās. Savukārt darba devējs par nodarbināto skolēnu veiks darba devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu.

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Skolēnus vecumā no 15 līdz 18 gadiem drīkst nodarbināt ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, savukārt tos skolēnus, kuru vecums ir no 18 līdz 20 gadiem, var nodarbināt ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

NVA direktore Evita Simsone: “NVA uzkrātā pieredze rāda, ka vairums skolēnu, strādājot pie darba devējiem, apliecina sevi kā ļoti centīgus un atbildīgus darbiniekus. Labas atsauksmes par šo pasākumu mēs regulāri dzirdam gan no darba devējiem, gan no pašiem skolēniem. Īstenojot skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu un ar NVA finansiālu atbalstu nodarbinot jauniešus savos uzņēmumos, darba devēji iegūst ne vien čaklus darbiniekus vasaras atvaļinājumu sezonā, bet arī veic nozīmīgu sociālo misiju – sniedz skolēniem praktiskas zināšanas par darba tirgu, darba tiesiskajām attiecībām, konkrēto profesiju, darba vidi un darba pienākumiem. Vasaras darbā iegūtās prasmes un zināšanas skolēniem noderēs karjeras plānošanā un turpmākajā profesionālajā dzīvē.” 

Kā notiek darba devēju pieteikšanās?
1.solis Darba devējam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas atrodama mājaslapā.
2.solis Pieteikums elektroniski vai klātienē jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā izveidotas darba vietas skolēniem.
3.solis NVA filiāles aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisija izvērtēs pieteikumu un tā atbilstību visiem pasākuma kritērijiem un informēs darba devēju par pieņemto lēmumu.

Ar detalizētāku informāciju un pasākuma kritērijiem var iepazīties NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā  “Darba devējiem”, mājaslapā pieejama arī NVA filiāļu kontaktinformācija.

coloring.cool