LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly cloudy
-7°C
 
A A A

NVA aicina darba devējus nodarbināt bezdarbniekus valsts līdzfinansētajās darba vietās

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā darba devējiem – komersantiem (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātām personām, biedrībām vai nodibinājumiem iespēju nodarbināt valsts līdzfinansētajās darba vietās mērķa grupu bezdarbniekus:

· kuriem ir invaliditāte;

· kuriem iepriekšējos 6 mēnešus nav bijis regulāri apmaksāts darbs;

· kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju;

· kuri vecāki par 50 gadiem;

· kuri vienatnē rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem;

mazākumtautību bezdarbniekus, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

Viena bezdarbnieka dalības ilgums projektā, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus, ir 12 mēneši.

NVA darba devējiem nodrošina:

ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ievērojot, ka ikmēneša dotācija nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru; dotācija ikmēneša algai bezdarbniekam ar invaliditāti ir lielāka – 100% līdz 200% apmērā no minimālās darba algas;
ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbnieku ar invaliditāti darba vadītājiem;
vienreizēju dotāciju (līdz 500 Ls) bezdarbnieku ar invaliditāti darbavietu pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita noradījumiem;
izmaksas par asistentu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;
izdevumu apmaksu par veselības pārbaužu veikšanu katram bezdarbniekam ar invaliditāti;
izdevumu segšanu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām darba devējiem, kas ir biedrības un nodibinājumi ar mērķi sniegt atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti un var nodrošināt, ka pasākumā iesaistītā bezdarbnieka pienākumos ietilpst atbalsta sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti.

Nepieciešamības gadījumos bezdarbnieki ar invaliditāti var saņemt arī ergoterapeita, surdotulka un asistenta pakalpojumus.

ESF projektu “Pasākumi noteiktām personu grupām” (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) NVA īsteno kopš 2008.gada septembra, lai veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Projekts tiks īstenots līdz 2013.gada 31.decembim visos Latvijas reģionos. Līdz 2012.gada 1.janvārim jau ir izveidotas vairāk nekā 2 500 valsts līdzfinansētās darba vietas. 2012.gadā plānots izveidot vairāk nekā 600 jaunas valsts līdzfinansētās darba vietas.

Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saraksts ar profesijām, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt, pieejams NVA filiālēs un NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā “Darba devējiem”à “Pasākumi noteiktām personu grupām”.