LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly cloudy
-4°C
 
A A A

Novērtēs Ludzas novada pašvaldības īstenoto darbu ar jaunatni

Lai novērtētu pašvaldības īstenoto darbu ar jaunatni, š.g. 18. martā biedrība “Jauniešu konsultācijas” sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju un Ludzas novada pašvaldību organizē reģionālo darba ar jaunatni izvērtēšanas vizīti. Pasākums notiks Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra zālē, Tirgus ielā 22, no plkst.11.00 līdz 16.00.

Tikšanās iecerēta ar mērķi apzināt un novērtēt pašvaldību pirmos soļus vai turpinājuma pasākumus darba ar jaunatni stratēģijas izstrādē pēc 2010. gadā notikušā Latvijas jaunatnes politikas foruma 2010 “Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi”.

Biedrības “Jauniešu konsutlācijas” valdes priekšsēdētājs Jānis Logins: “Jaunatnes politika ir atbilde tam, kā noturēt jauniešus Latvijā un dzimtajos novados! Pašvaldību vidū ir gana daudz piemēru par apstiprinājumu tam, ka investīcijas darbā ar jaunatni atmaksājas un ir ekonomiski pamatotas. Jauniešu resurss ir priekšrocība, kas nes nenovērtējamu labumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un varētu kļūt par Latvijas izaugsmes veiksmes stāstu visas pasaules mērogā. Ludzas novada pašvaldības vizītes laikā kopīgi ar pašvaldības pārstāvjiem, jaunatnes organizāciju pārstāvjiem un citām darbā ar jaunatni iesaistītajām personām meklēsim atbildes, kā izveidot efektīgu un funkcionējošu darba ar jaunatni sistēmu novadā.”

Kā informē pasākuma gavlenā iniciatore un Ludzas novada jaunatnes lietu speciāliste Tatjana Juškāne, vizīte izvērsta par nozīmīgu publisku pasākumu Ludzas novada jauniešiem un citiem iedzīvotājiem. Ludzas novada iestāžu un organizāciju speciālisti, kas ikdienā strādā vai plāno strādāt ar jauniešiem, paši jaunieši un vecāki, kā arī Ludzas novada pašvaldības pārstāvji pulcēsies vienkopus, lai runātu par darbu ar jaunatni Ludzas novadā un kurā būs iespēja rast atbildes uz jautājumiem par esošo situāciju jaunatnes jomā Ludzas novadā un darba ar jaunatni sistēmas izveidi un kopīgi meklēt risinājumus. Pasākuma laikā paredzēts izskatīt jautājumu par Ludzas novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas (LJKP) izveidi, kas turpmāk varētu plānot un pārraudzīt darba ar jaunatni īstenošanu novadā.

Kā norāda J.Logins, novērtēšanas posmā līdz 2011. gada aprīlim paredzēts organizēt individuālas tikšanās ar pašvaldībām, tiekoties klātienē ar pašvaldību vadītājiem, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un vietējām jaunatnes organizācijām un konsultējot tās par jaunatnes politikas jautājumiem, tādējādi sniedzot atbalstu pašvaldībām darba ar jaunatni sistēmas attīstības sistemātiskai plānošanai reģionālā mērogā un sekmējot iepriekšējo jaunatnes politikas forumu laikā pieņemto rezolūciju turpmāku veiksmīgu īstenošanu.

Reģionālo darba ar jaunatni izvērtēšanas vizīšu laikā pašvaldībās viesojās LR Izglītības un zinātnes ministrijas, LR Labklājības ministrijas, V/A Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un jaunatnes organizāciju pārstāvji, kā arī citas jaunatnes politikā iesaistītās puses, lai uzklausītu pašvaldību labo praksi jaunatnes politikas īstenošanā, iedrošinātu un konsultētu pašvaldību pārstāvjus par darba ar jaunatni vietējā mērogā un veiksmīgu jaunatnes politikas attīstības stratēģiju izstrādi. Ikviena pašvaldība tikšanās laikā saņems Latvijas jaunatnes politikas forumā 2010 “Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi” dalībnieku izstrādātās rekomendācijas.

Līdz šim jau apmeklētas Kandavas novada pašvaldība un Rojas novada pašvaldība. Līdz marta beigām vēl vizītes tiks organizētas Olaines novada pašvaldībā, Rēzeknes novada domē, Neretas novada pašvaldībā, Valmieras pilsētas domē, Pļaviņu novada pašvaldībā, Cesvaines novada pašvaldībā un Ventspils pilsētas domē.

Plānots, ka ik gadu tiks apzināti labās prakses piemēri pašvaldībās, tādējādi uzsverot un vērtējot to pozitīvo praksi darbā ar jaunatni un darot to zināmu sabiedrībai ar valsts iestāžu, sociālo partneru un jaunatnes organizāciju starpniecību.

Latvijas jaunatnes politikas forums 2010 “Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi” un pašvaldību vizītes tiek organizētas, pateicoties V/A Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansiālajam atbalstam.

Papildus informācijai

Lai runātu par jaunatnes politikas izaicinājumiem un izstrādātu rekomendācijas pašvaldību rīcības plānam darbā ar jaunatni, 2010.gada 25. līdz 26. oktobrī notika Latvijas jaunatnes politikas forums 2010 “Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Izaicinājumi darbā ar jaunatni.” (turpmāk – Forums). Forums tika organizēts ar mērķi uzlabot darbu ar jaunatni pašvaldībās, izstrādājot vairāk kā 100 rekomendācijas sešos tematiskajos blokos jaunatnes politikas attīstībai vietējā mērogā atbilstoši Latvijas jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. – 2018.gadam, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes rekomendācijām jaunatnes jomā un dalībvalstu labai praksei, kā arī veicināt jaunatnes politikā iesaistīto pušu efektīvāku sadarbību.

Saskaņā ar Jaunatnes likumā veiktajiem grozījumiem, sākot ar 2011.gada 1.janvāri ir noteikts, ka pašvaldība plānojot darbu ar jaunatni, izstrādā pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Ņemot vērā šo normu, tika nolemts, ka Foruma pirmajā dienā dalībnieki strādās pie rekomendācijām 10 soļu modeļa darba ar jaunatni stratēģijas izstrādei pašvaldībā. 10 soļu izstrādē tika ņemti vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātie metodiskie ieteikumi par attīstības programmu izstrādi reģionālā un vietējā līmenī (pieejami RAPLM mājas lapā: http://www.raplm.gov.lv/pub/print.php?id=2455), kuri sniedz skaidrojumus kvalitatīvas attīstības programmas izstrādei pašvaldībās un skaidro attīstības programmas struktūru. Foruma laikā izstrādātās rekomendācijas atspoguļo tieši jaunatnes jomā būtiskākos aspektus, kas būtu jāņem vērā, izstrādājot ilgtermiņa plānošanas dokumentu. Savukārt Foruma otrajā dienā dalībnieki izstrādāja rekomendācijas darbam ar jaunatni pašvaldībās 5 tematisko bloku ietvaros. Izstrādātie ieteikumi atvieglos pašvaldību darbu pie darba ar jaunatni attīstības stratēģijas izstrādes vai esošās jaunatnes politikas pārskatīšanas pašvaldībās un valstī.

“Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.