LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Novada iedzīvotājiem – vienoti sociālo pabalstu saistošie noteikumi

Līdz ar sociālā dienesta kā iestādes izveidošanu, pamatojoties uz likumdošanas aktiem, saistošajiem noteikumiem, dienests patstāvīgi izvērtē personu iesniegumus un pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu. Neskaidru situāciju vai ārkārtējos gadījumos jautājumi tiek skatīti Izglītības, sociālo un kultūras jautājumu komitejas sēdē (komisijas priekšsēdētājs A. Isakovičs). Sēdes notiek trešdienās, kad iesniegums tiek rūpīgi skatīts, ņemts vērā atbildīgā sociālā darbinieka redzējums. Visai bieži uz sēdi aicinām pašus iesniedzējus.

No 2009.gada sociālajam budžetam atvēlētājiem līdzekļiem (Ls 190, 400) uz 1. novembri iztērēts Ls 148, 767, tie ir 78,13 %. Kopš gada sākuma jutām, cik strauji ik mēnesi pieaug trūcīgo personu skaits. Uz š.g. 1. novembri pilsētā ir 780 trūcīgas personas (348 ģimenes), pagastos 1790 personas.

Kopumā no piešķirtajiem pabalstiem lielākais skaits ir GMI, brīvpusdienas bērniem, maksa par bērnudārzu, ārstēšanās izdevumi trūcīgajiem.

Taču cilvēkiem jāsaprot, ka pašvaldība ģimeni vai personu nevar pilnībā nodrošināt un ilgstoši palīdzēt, jo šobrīd pēc palīdzības vēršas ļoti daudz cilvēku.

Valsts noteiktie, obligātie pabalsti trūcīgām personām, kas jānodrošina pašvaldībai, ir pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 50% no minimālās mēnešalgas (t.i. Ls 90); tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, tā nav noslēgusi uztura līgumus, tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri; tai nav parādsaistību, kā arī tā nav izsniegusi aizdevumus. Pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai apmērs valstī un arī Ludzas novadā ir Ls 40 pieaugušam cilvēkam, Ls 45 bērnam mēnesī (šobrīd izmanto 196 personas). Pabalsts GMI izmaksās uz 1.novembri izpildīts par 92,3 %, gadā šim pabalstam bija atvēlēti Ls 64 561, jau iztērēti Ls 59 618.

Pašvaldība izmaksā arī dzīvokļa pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām. Šī pabalsta izmaksām sociālais dienests jau iztērējis Ls 9258. 2008. gadā apkures sezonā dzīvokļa pabalstu saņēmušas 479 ģimenes, šogad, prognozējam, prasītāju būs vairāk.

Darba tiešām ir daudz. Konsultāciju neatsakām nevienam, kas pie mums griežas, taču iedzīvotājiem jāatceras, ka Ludzas novadā sociālo palīdzību var saņemt tikai Ludzas novadā deklarētās personas. Sarežģītā morālas krīzes situācijā konsultāciju var sniegt dienesta psiholoģe.

Visvairāk nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautas ģimenes ar bērniem, vientuļās māmiņas, jaunās māmiņas. Tāpēc sievietēm piedāvājam nodarbības atbalsta grupā “Cerība”. Grupu vada dienesta psiholoģe V. Maškanceva un sociālā darbiniece I. Kivliša. Grupas mērķis – sniegt atbalstu sievietēm, kas nonākušas grūtā situācijā. Grupas moto «Vislielākā greznība, ko cilvēks var atļauties dzīves laikā cilvēciskas attiecības» .

Nodarbībās tiks apspriestas tēmas: saskarsme, kā risināt konfliktus, kā tikt galā ar stresu. Daudz uzmanības tiks veltīts grupas saliedēšanai, atmosfēras radīšanai, jo tikai drošos apstākļos mēs spējam atbrīvoties un runāt par sevi, atbalstīt viens otru. Darbs grupā paredz aktīvu dalībnieku līdzdarbošanos. Galvenais noteikums grupā konfidencialitāte (pienākums neizpaust informāciju par grupas dalībniekiem).

Jaunajā gadā dienests plāno atvērt”Mīlošo vecāku skolu”, nodarbības vecākiem ar bērniem (7-12gadi). Ja Jums ir interese par šīm grupām vai vēlaties tajās piedalīties, varat zvanīt pa tālruni 65726001 vai e-pasts: [email protected]

coloring.cool