LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Partly cloudy
-4°C
 
A A A

Notiks seminārs par pašvaldības iestāžu energoefektivitātes projektu

Piektdien, 05.oktobrī pulksten 14.00 visi interesenti tiek aicināti uz semināru par Ludzas novada pašvaldības projekta Nr.KPFI-7/2 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkās” īstenošanas gaitu un rezultātiem.

Seminārs notiks Ludzas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 16a, 1stāvā. Seminārā tiks sniegta informācija par minēto projektu, par finansējuma piesaistīšanas iespējām energoefektivitātes pasākumu īstenošanai un pašvaldības  atbalstu īstenojot siltināšanas projektus.
Kā jau ziņots, Ludzas novada pašvaldība 2011.gada 16.novembrī ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par minētā projekta īstenošanu. Projekta ietvaros tika renovētas divas ēkas: Ludzas pašvaldības administratīvā un sociālās aprūpes centra „Ludza” ēkas.

Projekta mērķis ir novērst siltumenerģijas zudumus un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus un kaitējumu videi, tai skaitā samazināt oglekļa dioksīda emisijas apjomus. Projekta rezultātā iecerēts panākt būtisku apkures siltumenerģijas patēriņa samazinājumu. Veicot energoefektivitātes pasākumus, paredzēts nodrošināt ilgāku ēku lietderīgās izmantošanas laiku un būtiski uzlabot ēku vizuālo izskatu.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 150 904.26, Finanšu instrumenta finansējums jeb Ls 113152.00 jeb 75%, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums – Ls 37 752.26 jeb 25 %. Kopējais projekta realizācijas laiks ir 11 mēneši, bet būvniecību plānots veikt 6 mēnešu laikā.

Semināra darba kārtība