LV RU EN

Ceturtdiena, 2022. gada 19. maijs
Sibilla, Teika, Lita
Ludza
Mostly cloudy
9°C
 
A A A

Noslēdzies projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra “Ludza” ēkās”

Ludzas novada pašvaldība realizējusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības administratīvajā un sociālās aprūpes centra “Ludza” ēkās” (KPFI-7/2), kura mērķis bija novērst siltumenerģijas zudumus un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus un kaitējumu videi, tai skaitā samazināt oglekļa dioksīda emisijas apjomus. Projekta īstenošana sākās jau 2011. gada 16.novembrī, kad Ludzas novada pašvaldība noslēdza projekta īstenošanas līgumu ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds”. Projekts noslēdzās 2012. gada 30. oktobrī.

 

Īstenojot projektu  ir paredzēts, ka tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei par vismaz 40%, kā arī kopējais projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs sasniegs 0.69kgCO2/Ls, savukārt plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā (vidējais aritmētiskais par visām ēkām) – 87.73 kWh/m2. Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa kvalitāte visā pilsētā, ieguvēji tiešā veidā būs iedzīvotāji. Ieguvēji būs arī sociālā aprūpes centra iemītnieki, pašvaldībā strādājošie, jo ēkās tiks nodrošināts labāks termālā komforta līmenis.

2012. gada 22. septembrī pēc siltināšanas darbu pabeigšanas renovētajās ēkās tika veikts gaisa caurplūdes spiediena tests, testa rezultātā konstatē cik kvalitatīvi, blīvi ēkā ir iestrādāti būvelementi (logi, durvis). Testa rezultāti ļauj secināt, ka darbi izpildīti kvalitatīvi, bet par to varēs pārliecināties arī iestājoties apkures sezonai un nākamgad aprēķinot siltumenerģijas patēriņu. Katrā ēkā ir izvietoti ēkas energoefektivitātes sertifikāti.

2012. gada 05. oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika organizēts seminārs, kura laikā pašvaldības speciālisti informēja sabiedrību par projektā īstenotajām aktivitātēm, projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī tika sniegta informācija par finansējuma piesaistes iespējām  izmantojot ES fondu līdzfinansējumu un Ludzas novada pašvaldības iespējām līdzfinansēt siltināšanas projektus. Atsaucība no iedzīvotāju puses nebija liela, ar semināra materiāliem var iepazīties arī pašvaldības mājas lapā sadaļā Projekti.

Ludzas novada pašvaldība plāno piedalīties arī Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) programmas III kārtā.

Ilona Leščinska (projekta vadītāja)

coloring.cool